Opinie i wydarzenia

Pierwszy raport komisji ds. pedofilii o wykorzystywaniu seksualnym dzieci w Polsce

Rok temu, gdy ślubowaliśmy, gdy wszyscy jako członkowie komisji składaliśmy ślubowanie 24 lipca przed polskim parlamentem, wtedy zaczynaliśmy drodzy państwo od zera, tworzyliśmy zupełnie nowe miejsce – mówił podczas konferencji prasowej przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii Błażej Kmieciak. Wraz z pozostałymi członkami komisji przedstawił pierwszy raport, pokazujący wyniki badań wykorzystania seksualnego dzieci w Polsce oraz rekomendacje zmian systemowych w celu ochrony małoletnich. - Traumą dla dziecka był nie tylko sam kontakt seksualny, ale również kontakt z organami procesowymi, Właściwie nie było strony, która dbałaby o jego dobro - mówiła wiceprzewodnicząca komisji ds. pedofilii Hanna Elżanowska, omawiając wnioski płynące z analizy 345 przypadków z 245 postępowań sądowych dotyczących pedofilii. - Gdyby spróbować stworzyć profil pokrzywdzonego dziecka, to w przeważającej większości przypadków są to dziewczynki, które w chwili popełnienia przestępstwa były w wieku od 13 do 15 lat. Zamieszkiwały małe miasta do 50 tys. mieszkańców albo tereny wiejskie - mówiła. Jak wskazała, w okresie popełnienia czynu dzieci w blisko 80 proc. przypadków pozostawały w swoich rodzinach biologicznych. Sytuacja finansowa tych rodzin w połowie przypadków określana była jako przeciętna; sytuację trudną lub bardzo trudną stwierdzono jedynie w 16 proc. analizowanych spraw.