Opinie i wydarzenia

Marian Banaś: zaistniała sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na dalszą pracę NIK

Oświadczam, że zaistniała sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na dalszą pracę Najwyższej Izby Kontroli - poinformował prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, odnosząc się do zatrzymania syna Jakuba Banasia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Prezes NIK poinformował, że w czwartek przedstawił w Sejmie analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z opinią kolegium Najwyższej Izby Kontroli za rok 2020. - Najwyższa Izba Kontroli pod moim kierownictwem zwróciła uwagę na nierównowagę finansów publicznych oraz niekontrolowany wzrost długu publicznego, który - liczony według metodologii Unii Europejskiej - wzrósł aż o 290 miliardów złotych - mówił. Jak dodawał, duże operacje finansowe dotyczące ważnych zadań publicznych były w 2020 roku planowane i dokonywane z pominięciem rachunku wydatków i deficytu budżetu państwa. - Korzystano również z operacji, które pozwoliły na wykazanie wydatków budżetu państwa w innych okresach niż są faktycznie ponoszone - powiedział. Jednocześnie poinformował, że jedną z najważniejszych kontroli przeprowadzoną przez Izbę w ostatnich latach jest kontrola dotycząca Funduszu Sprawiedliwości. Dysponentem tego funduszu jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.