Prezydent o stanie wyjątkowym: propozycje rządu są przeze mnie analizowane

Analizujemy w szczegółach uchwałę rządu w sprawie wprowadzenia w pasie granicznym stanu wyjątkowego. Decyzja o jego wprowadzeniu jest przeze mnie poważnie rozważana - oświadczył prezydent Andrzej Duda. Rada Ministrów wystąpiła we wtorek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego. Ma on obowiązywać przez 30 dni w pasie przygranicznym i objąć 115 miejscowości na Podlasiu i 68 na Lubelszczyźnie. Prezydent po zakończeniu odprawy kadry kierowniczej Wojska Polskiego i szefów służb, w której uczestniczył podkreślił, że konieczne jest wzmocnienie tej granicy w związku z możliwym napływem migrantów. Zwrócił też uwagę na rosyjskie i białoruskie manewry wojskowego Zapad-2021. Mariusz Błaszczak poinformował, że wojsko postawiło już wzdłuż granicy z Białorusią 12 kilometrów ogrodzenia.

31.08.2021
Długość: 13 min