Czas decyzji: Debata

Pięć dni przed wyborami parlamentarnymi przedstawiciele pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych odpowiedzieli na pytania dotyczące najważniejszych dla Polek i Polaków kwestii. Uczestnikami byli: Marcin Horała (KW Prawo i Sprawiedliwość), Izabela Leszczyna (KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni) Adrian Zandberg (KW Sojusz Lewicy Demokratycznej), Władysław Kosiniak-Kamysz (KW Polskie Stronnictwo Ludowe) i Krzysztof Bosak (KW Konfederacja Wolność i Niepodległość). Debata została podzielona na cztery części tematyczne: zdrowie, polityka socjalna i gospodarka, klimat i ekologia, praworządność. W każdej kategorii uczestnicy udzielili odpowiedzi na dwa pytania. Przed debatą nie będą znali ich treści. Na każdą z odpowiedzi przysługiwała im minuta. Dodatkowo przy każdym pytaniu od prowadzących uczestnicy mogli skorzystać z 30-sekundowej riposty, po zakończeniu odpowiedzi przez innego mówcę. Na koniec odbyła się runda minutowych podsumowań. Debatę „Czas decyzji” poprowadzili dziennikarze TVN24 i „Faktów” TVN Monika Olejnik i Grzegorz Kajdanowicz.