TVN24 | Polska

Nawacki uniknie dyscyplinarki za porwanie uchwał. Sędzia Radzik umorzył postępowanie

TVN24 | Polska

Autor:
akr/adso
Źródło:
TVN24, OKO.press, Gazeta Wyborcza
Prezes Nawacki podarł projekt trzech uchwał 31 sędziówTVN24
wideo 2/29
TVN24Prezes Nawacki podarł projekty trzech uchwał 31 sędziów (nagranie z lutego 2020 roku)

TVN24 potwierdził nieoficjalnie informacje, że sędzia Maciej Nawacki nie poniesie konsekwencji za publiczne podarcie projektów uchwał olsztyńskich sędziów. Informacje takie przekazał wcześniej portal OKO.press. Postępowanie dyscyplinarne wobec Nawackiego zostało umorzone przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysława Radzika. W czasie, kiedy Radzik zajmował się sprawą Nawackiego, ten - jako członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa - opiniował jego awans do warszawskiego sądu apelacyjnego i awans jego żony.

TVN24 potwierdził nieoficjalnie w poniedziałek informacje przekazywane przez OKO.press, iż sędzia Maciej Nawacki, członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa i prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, uniknie dyscyplinarnej kary za podarcie w listopadzie 2019 roku projektów trzech uchwał olsztyńskich sędziów.

OGLĄDAJ TVN24 W INETERNECIE NA TVN24 GO

W lutym 2020 roku kolegium sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie skierowało do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wniosek w sprawie Nawackiego. Była to uchwała o możliwości popełniania przez niego deliktu dyscyplinarnego.

Pod koniec marca 2020 roku w tej sprawie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku Andrzej Edward Czapka postawił Maciejowi Nawackiemu zarzut niszczenia dokumentu.

Jak napisało OKO.press, rzecznik nie zdążył jednak sformułować wniosku o ukaranie do sądu dyscyplinarnego. O wgląd w akta tej sprawy zwrócił się następnie w maju 2020 roku rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab. W lipcu 2020 roku sędzia Schab informował natomiast, że jego zastępca Przemysław Radzik postanowił przejąć prowadzenie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Nawackiemu od rzecznika dyscyplinarnego z Białegostoku.

Teraz - według informacji nieoficjalnie potwierdzonych przez TVN24 i podawanych przez OKO.press - Radzik umorzył postępowanie wobec Nawackiego.

CZYTAJ TAKŻE: Co było w projekcie uchwał olsztyńskich sędziów? >>>

Prezes Nawacki podarł projekty trzech uchwał 31 sędziów (nagranie z lutego 2020 roku)TVN24

Awans dla Radzika...

Radzik zajmował się sprawą Nawackiego od lipca ubiegłego roku. Natomiast nowa KRS, w której zasiada także sędzia Nawacki, nominowała w październiku zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów powszechnych do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Czworo sędziów chciało wyłączyć się z decydowania o awansie Radzika, jednak nie było wśród nich sędziego Nawackiego. Rada zdecydowała wówczas o wyłączeniu jedynie dwóch członków, wobec których sędzia prowadził wówczas postępowanie. Byli to ówczesny przewodniczący KRS Leszek Mazur i sędzia Ewa Łąpińska. Kandydaturę Radzika na sędziego SA w Warszawie poparło 11 członków nowej KRS, przeciwko była jedna osoba, a jedna wstrzymała się od głosu.

Awans dla Przemysława Radzika. Nominowała go nowa KRS >>>

"Gazeta Wyborcza" podała wtedy, że z informacji Rady wynikało, iż główni sędziowscy rzecznicy dyscyplinarni w kraju - w tym Radzik - mogą prowadzić postępowania wobec trojga innych sędziów nowej KRS, jednak nikt więcej nie złożył wniosku o swoje wyłączenie.

Nawacki - jak napisała gazeta - mówił, że "Rada może wyłączyć członka na jego żądanie albo żądanie kandydata". - A ja nie słyszę, aby ktoś złożył takie żądanie – dodał. Sam Nawacki miał wtedy zarzut dyscyplinarny, ale nie zamierzał się wyłączać. Twierdził - jak podała "GW" - że "nie wpływa to na jego bezstronność".

CZYTAJ TAKŻE: Przemysław Radzik zostanie wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie >>>

Sędziowie zawiadamiają rzecznika dyscyplinarnego w sprawie Macieja Nawackiego (materiał z lutego 2020 roku)TVN24

...i jego żony

OKO.press zwrócił uwagę, że wcześniej, w czerwcu 2020 roku Rada pozytywnie zaopiniowała także awans dla żony Radzika – Gabrieli Zalewskiej-Radzik. Jak podaje portal, była ona radczynią prawną i ubiegała się o stanowisko w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Awans dostała, a z głosowania nad jej kandydaturą wyłączyli się ówczesny przewodniczący KRS Leszek Mazur i sędzia Ewa Łąpińska – ze względu na toczące się wobec nich postępowania dyscyplinarne.

Jak podał portal, jeden głos zdecydował o awansie dla Gabrieli Zalewskiej-Radzik i tym samym wygrała rywalizację z prezesem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wojciechem Stachurskim.

Kim jest sędzia Radzik?

Sędzia Przemysław Radzik (ur. 1 lutego 1967 r. w Poznaniu) w latach 1999-2005 pełnił służbę jako prokurator w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W 2005 roku został sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję prezesa tego sądu.

Również w połowie 2018 roku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał go na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Od 1 stycznia 2019 roku Radzik orzekał w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie delegacji na czas nieokreślony.

W grudniu 2020 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało TVN24, że sędzia "został powołany od 21 grudnia br. do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Decyzję o powołaniu podjął 14 grudnia br. minister sprawiedliwości na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych".

Nawacki publicznie podarł dokumenty sędziów

Członek nowej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Maciej Nawacki jest prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie. W tym sądzie na stałe orzeka sędzia Paweł Juszczyszyn, który zwrócił się w listopadzie 2019 roku do Kancelarii Sejmu o dostęp do list poparcia do nowej KRS.

LISTY POPARCIA DO KRS - ZOBACZ RAPORT TVN24.PL

W związku z działaniami sędziego Juszczyszyna Nawacki w listopadzie tego samego roku zawiesił go na miesiąc w orzekaniu. Sędzia wrócił do orzekania na początku stycznia 2020 roku, ale 4 lutego tego roku nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zdecydowała o ponownym zawieszeniu go i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40 procent.

7 lutego odbył się zebranie sędziów olsztyńskiego sądu rejonowego, które dotyczyło rocznego sprawozdania z działalności sądu. W trakcie posiedzenia 31 sędziów chciało przyjąć trzy uchwały, w których domagali się w nim między innymi "zaniechania działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków". Sędziowie krytykowali także podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę tak zwaną ustawę dyscyplinującą sędziów.

Po wysłuchaniu sędziów Nawacki publicznie podarł dokumenty i zakończył obrady.

Prezes Nawacki podarł projekt uchwał olsztyńskich sędziówtvn24
O co wnioskowali sędziowie? Sędzia Krawczyk przeczytał uchwałę (nagranie z lutego 2020 roku)TVN24

W tej sprawie w lutym 2020 roku - obok wniosku o postępowanie dyscyplinarne - olsztyńscy sędziowie złożyli także do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zniszczeniu dokumentów przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, którymi prezes Nawacki nie miał prawa wyłącznie rozporządzać.

Szef Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe Daniel Brodowski informował wówczas, że czyn ten jest opisany w art. 276 Kodeksu karnego. Jak poinformowało OKO.press, sprawa wciąż toczy się w prokuraturze.

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sędzia Juszczyszyn nadal zawieszony

W czwartek minął dokładnie rok, odkąd sędzia Juszczyszyn został zawieszony w prawie do orzekania przez nieuznawaną przez SN jego Izbę Dyscyplinarną. Juszczyszyn nie uznaje jednak tej decyzji i stoi na stanowisku, że "Izba Dyscyplinarna nie jest sądem". Dodaje, że "nieustannie zgłasza gotowość do podjęcia swoich obowiązków służbowych jako sędzia".

Juszczyszyn: nieustannie zgłaszam gotowość do podjęcia swoich obowiązków służbowych jako sędziaTVN24

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24, OKO.press, Gazeta Wyborcza

Źródło zdjęcia głównego: tvn24