Listy poparcia do KRS

Listy poparcia do KRS

Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć nową KRS. Mitera: czujemy się w pełni niezależnymi sędziami

Będę postulował, aby Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie opuściła Europejską Sieć Rad Sądownictwa - zapowiedział w środę wieczorem członek nowej KRS sędzia Jarosław Dudzicz. Odniósł się w ten sposób do informacji Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) o zamiarze wykluczenia ze swojego grona polskiej KRS, co organizacja określiła jako "jasny sygnał dla polskiego rządu i sędziów".

Przyłębska: nie ma procedury, w ramach której jakiś sąd mógłby oceniać powołanie innych sędziów

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przez nową Krajową Radę Sądownictwa jest niezgodne z konstytucją. - Nie sposób wyobrazić sobie żadnej procedury karnej, cywilnej czy administracyjnej w ramach której jakiś sąd, konkretny skład sędziowski, mógłby oceniać prawidłowość powołania innych sędziów - stwierdziła jego prezes, Julia Przyłębska.

Podpisał się pod listami poparcia do nowej KRS. Dziś broni praworządności

Jest jednym z sędziów, którego podpis widnieje pod ujawnionymi listami poparcia do KRS. Dziś sędzia Jacek Łabuda mówi już o wątpliwościach, krytykuje nową KRS i bierze udział w marszach w obronie praworządności. Sędzia udzielił wywiadu Michałowi Traczowi. To pierwsza taka rozmowa, bo sędziowie, którzy poparli nową KRS do tej pory milczeli.

Uchwała olsztyńskich sędziów w sprawie prezesa Nawackiego wpłynęła do sądu

Do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wpłynęła uchwała kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o możliwości popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Jak wyjaśnił w sobotę rzecznik sądu w Białymstoku Janusz Sulima, chodzi o zniszczenie projektu uchwał zebrania olsztyńskich sędziów.

Podpisy sędziów z resortu na listach poparcia do KRS. Sędzia Pawełczyk-Woicka: nie widzę problemu

Podpisanie się na liście nie oznacza znajomości człowieka od dzieciństwa - powiedziała prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, członkini wyłanianej przez polityków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Przyznała, że nie znała osobiście trzech sędziów, których kandydatury poparła. Komentując fakt, że na listach pojawiają się podpisy pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości, odparła, że "nie widzi problemu".

"Oświadczam, że wycofuję poparcie". List od piątej sędzi w sprawie kandydatury Nawackiego

Katarzyna Jerka, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, potwierdziła, że wycofała swój podpis pod listą poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa dla sędziego Macieja Nawackiego. Pod jego listą podpisało się 28 sędziów, w tym on sam oraz jego żona. Łącznie pięcioro sędziów wycofało dla niego swoje poparcie. W tej sytuacji Nawackiemu do złożenia kandydatury brakuje dwóch podpisów.

"Ci sędziowie jeszcze bardziej pogłębiają chaos"

Kilku sędziów izby cywilnej zamierza złożyć przed Zgromadzeniem Ogólnym wnioski o wykluczenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej z udziału w Zgromadzeniu Ogólnym - mówił we "Wstajesz i wiesz" doktor Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gość TVN24 odpowiadał między innymi na pytania o prawo do uczestniczenia sędziów wskazanych przez nową KRS do udziału w wyborze prezesa Sądu Najwyższego. Jak dodał, ci sędziowie "jeszcze bardziej pogłębiają chaos wywołany niezgodnym z prawem powołaniem członków KRS".

"Jeśli KRS jest zainfekowana, to infekuje cały wymiar sprawiedliwości"

Gdy słyszę, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce spłaszczyć strukturę sądownictwa, to klucz jest w pytaniu: po co? Bo to samo w sobie nie poprawi efektywności sądownictwa, a może pozwolić na ominięcie konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów - ostrzegał w TVN24 dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu profesor Maciej Gutowski.