Spór o zmiany w sądownictwie

Spór o zmiany w sądownictwie

Paweł Juszczyszyn, sędzia znany z krytyki zmian wprowadzanych przez PiS w wymiarze sprawiedliwości, pozwał swój sąd w Olsztynie. Powodem jest przymusowa zmiana wydziału, represje i mobbing. Sprawa sędziego odbija się też echem w Warszawie - pierwsza prezes Sądu Najwyższego może być ścigana za zlekceważenie orzeczenia w jego sprawie. Dawid Rydzek.

Ci, którzy w togach i w budynku Sądu Najwyższego orzekali w sprawach dyscyplinarnych, choć na mocy orzeczeń europejskich trybunałów i polskiego Sądu Najwyższego sędziami nie byli, mogli wybrać - czy chcą orzekać w sądzie nadal. Ci, którzy odeszli w stan spoczynku ze zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej, mogą się teraz cieszyć pensją wynoszącą sporo ponad 20 tysięcy złotych. Maciej Warsiński.