Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa zbadała, czy jej członkowie z organizowania posiedzeń nie uczynili sobie dodatkowego źródła dochodu. Okazuje się, że wszystko jest w porządku. Z wydanego raportu wynika, że "przepisy uprawniają zespoły i komisje do odbywania posiedzeń zdalnych i nie ograniczają wyznaczania terminów jedynie do dni posiedzeń KRS". Michał Tracz.

Osoby LGBT z ochroną prawną? "Równie dobrze ochroną można by objąć alkoholików, właścicieli kotów, łysych albo krótkowidzów" - to cytat z Krajowej Rady Sądownictwa, która opiniowała w ten sposób projekt zmian w Kodeksie karnym. Materiał Barbary Sobskiej.

Wyrok TSUE w sprawie nowej KRS niekorzystny dla polskiego rządu. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecydował, że nowe przepisy o KRS i zasady powoływania sędziów Sądu Najwyższego mogą być sprzeczne z prawem europejskim. Dotyczyć to może także obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Materiał Dawida Rydzka.

Będzie kontrola i raport po aferze z dodatkowymi dietami za posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Ale aferę w KRS-ie będzie wyjaśniać sama KRS. Przeciwnicy takiego rozwiązania w skrupulatną kontrolę nie wierzą, w zamiatanie spraw pod dywan już tak. Materiał Michała Tracza.