Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa to konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Z tym większym zdumieniem można przyjąć informację, że wiceprzewodniczącym został polityk, poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Michał Tracz.

Szef nowej Krajowej Rady Sądownictwa z nowymi zarzutami dyscyplinarnymi. Opóźnienia w pisaniu uzasadnień do wyroków to w pracy sędziego bardzo poważny zarzut. Michał Tracz.

12 zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na "oczywistej i rażącej obrazie przepisów" postawił szefowi nowej Krajowej Rady Sądownictwa, Leszkowi Mazurowi, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik.

Zanosi się na masowe dyscyplinowanie polskich sędziów, którzy podpisali list do OBWE. Chodziło o forsowany wówczas przez PiS pomysł przeprowadzenia wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Teraz zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik chce w tej sprawie postępowań, które teoretycznie mogłyby skutkować tym, że sędziowie zostaliby wydaleni z zawodu. W tym przypadku chodzi o prawie 1300 sędziów. Relacja Magdaleny Gwóźdź.

Badając odwołanie od jednego z wyroków, sprawdził, czy ten wyrok był wydany przez niezależny sąd. Chodziło o werdykt sędziego awansowanego przez upolitycznioną KRS. Magdalena Gwóźdź.

Daleko idące jest orzeczenie, w którym Sąd Najwyższy uchylił uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa dotyczącą powołania sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - powiedział przewodniczący Rady sędzia Leszek Mazur. Zapewnił, że Rada uwzględni zalecenia sądu i powtórzy konkurs sędziowski. W ponownym konkursie pozostanie dwóch kandydatów: Dariusz Pawłyszcze i Waldemar Żurek.

10 czerwca Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zdecyduje, czy ostatecznie wykluczyć ze swojego grona polską Krajową Radę Sądownictwa. "KRS nie jest już instytucją niezależną od władzy wykonawczej" - pisze do członków zarząd Sieci i rekomenduje natychmiastowe usunięcie KRS.

Czy wymiar sprawiedliwości dobrze funkcjonował? Pewnie, że nie. Czy należało w takim razie ten wymiar sprawiedliwości po prostu zaorać i powiedzieć, że to wszystko nie ma sensu - pytał podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego sędzia Włodzimierz Wróbel z Izby Karnej. W swoim oświadczeniu przedstawił, w jaki sposób władza, która "ma ogromną chrapkę na sądy" stara się przejmować niezależne instytucje. 

Będę postulował, aby Krajowa Rada Sądownictwa niezwłocznie opuściła Europejską Sieć Rad Sądownictwa - zapowiedział w środę wieczorem członek nowej KRS sędzia Jarosław Dudzicz. Odniósł się w ten sposób do informacji Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) o zamiarze wykluczenia ze swojego grona polskiej KRS, co organizacja określiła jako "jasny sygnał dla polskiego rządu i sędziów".

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska nie zapłaciła jeszcze sześciu tysięcy złotych grzywny nałożonej na nią w styczniu przez olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna. Złożyła zażalenie na decyzję o ukaraniu i wniosła, by ze sprawy wyłączyć wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie, a w przypadku rozpatrywania zażalenia, także apelacji białostockiej.