Opinie i wydarzenia

Prezydent: przyszłość w dobie wojennej wymaga odważnych decyzji

Dzisiaj wiemy doskonale, że zapewnienie dostaw energii pochodzącej ze źródeł nisko lub bezemisyjnych, jeżeli chodzi o emisję CO2, jest koniecznością współczesnego świata i przyszłości - mówił prezydent Andrzej Duda na Forum Ekonomicznym w Davos. Zaznaczył, że Polska "do niedawna całkowicie była oparta na węglu kamiennym i brunatnym". Podkreślił, że trzeba wykorzystywać wszystkie dostępne możliwości - korzystać z energii odnawialnej, budować farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne, "ale przede wszystkim zapewniając nowoczesne, stabilne źródło energii elektrycznej, jakim jest energia atomowa". - Nie ma wątpliwości wśród ekspertów, że jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wymogom ochrony środowiska i klimatu, a jednocześnie korzystać wyłącznie z energii odnawialnej, nie korzystając w ogóle z energii pochodzącej z atomu - stwierdził Andrzej Duda.