Opinie i wydarzenia

Ursula Von der Leyen: Komisja będzie działać. Opcje są wszystkim znane

W Parlamencie Europejskim debata dotycząca przestrzegania praworządności w Polsce. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odniosła się do wyroku Trybunały Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności niektórych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z polską konstytucją. - Ten wyrok kwestionuje podstawy Unii Europejskiej, jest to bezpośrednie wyzwanie dla jedności europejskiego porządku prawnego - powiedziała. Dodała, że Komisja Europejska nie uznaje go za "niezależny i działający zgodnie z prawem". KE wskazała na możliwości działania, jakie w tej sytuacji ma Unia Europejska. - Komisja będzie działać. Opcje są wszystkim znane - wskazała. - Głęboko ubolewam nad sytuacją, w której się znajdujemy. Zawsze byłam i zawsze będę orędowniczką dialogu. Jest to sytuacja, która może i musi zostać rozwiązana. Chcemy przecież silnej Polski w zjednoczonej Europie. Chcemy, aby Polska znalazła się w centrum naszych debat służących budowaniu wspólnej przyszłości. Polska ma swój udział w Europie. Razem możemy zbudować Europę, która jest silna i pewna siebie na arenie międzynarodowej, gdzie inni silni gracze coraz bardziej ugruntowują swoją pozycję - mówiła von der Leyen.