Opinie i wydarzenia

Kraska podał województwa, w których karetki nie wyjeżdżają na czas do pacjentów

W kraju jest kilka miejsc, gdzie karetki nie wyjeżdżają do pacjentów - podał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na konferencji po spotkaniu z ratownikami warszawskiego "Meditransu" przypomniał, że 21 września Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ i Ministerstwo Zdrowia porozumieli się w kluczowych kwestiach.  - Porozumienie podpisało ministerstwo, komitet skupiający ponad 20 różnych organizacji związkowych i mający ponad 5 tysięcy członków, ale także pracodawcy, odpowiadający za funkcjonowanie zespołów ratownictwa – zaznaczył.

 

Podkreślił, że na mocy tego porozumienia minister zdrowia zobowiązał się do zwiększenia od października budżetu na zadania ZRM w celu sfinansowania dodatku wyjazdowego. Pracodawcy zaś zobowiązali się do wypłaty od 1 października br. członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 procent wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowej stawki w przypadku umów cywilnoprawnych. - W większość miejsc w kraju dyrektorzy stacji pogotowia ratunkowego podpisali porozumienia z ratownikami – wskazał. - To, co dziś było przedmiotem rozmów z ratownikami, którzy pracują w mieście stołecznym, wynika tylko z jednej przyczyny, braku dialogu między pracodawcą, a ratownikami - stwierdził Kraska. Przekazał, że problem z brakiem karetek występuje także w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. 

 

Damian Stachowiak, reprezentujący ratowników "Meditransu" ocenił, że "problem stoi po stronie pracodawców". - Oni nie podejmują dialogu pomimo wynegocjowanego porozumienia, które gwarantuje minimalną stawkę dla pracowników kontraktowych - przekazał Stachowiak.

04.10.2021
Długość: 11 min