Przemówienie Lecha Wałęsy

Z okazji 30-lecia wyborów w czerwcu 1989 roku, w Europejskie Centrum Solidarności została zorganizowana debata "30 lat polskiej demokracji. Forum Obywatelskie". Wśród mówców znalazł się m.in. Lech Wałęsa - były prezyden, były przewodniczący NSZZ "Solidarność".

- Poprzednie pokolenie przekazało nam kraj zniewolony z narzuconym systemem. Słyszałem ich rozmowy, ich tęsknoty, że zdradzono nas w 1939 roku, że zdradzono nas w 1945 roku, że nie mieliśmy siły obronić naszej wolności. Te tęsknoty przerzucili na nasze pokolenie. Los zrządził, że udało się nam finezyjnie zakończyć tamten etap - wspominał Wałęsa. 

- Musieliśmy - z przykrością do tego się przyznaję - przewrócić Okrągły Stół, zburzyć tamtą koalicję, wyłuskać organizacje, które dały nam większość. Wtedy mogliśmy kontynuować nasz marsz do dnia dzisiejszego - wspominał. - Niech dzisiejsi ludzie przy władzy pamiętają, że nie byłoby ich, gdyby nie te nasze zwycięstwo - dodał.

- Jeśli chcecie naprawdę budować, to musicie się przekonać i uzgodnić między soboą katalog wartości, których będziecie przestrzegać. - apelował również do dzisiaj rządzących w Europie Wałęsa.