Tak jest

Stanisław Wziątek, Czesław Mroczek

Kiedy zostanie wprowadzona strefa buforowa na granicy z Białorusią? Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek (KO) mówił w pierwszej części "Tak jest", że rozporządzenie zostanie podpisane w środę, a w czwartek wejdzie w życie. Jest to czasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać 90 dni. Zapewniał, że dziennikarze będą mieli dostęp do strefy. - Stefa będzie na dwóch odcinkach, na których mamy najwięcej przekroczeń - kontynuował. Wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek (Lewica) dodał, że tylko w maju żołnierze użyli broni ponad 700 razy oraz że najważniejsze jest to, abyśmy zagwarantowali żołnierzom tak jasne prawa, aby oni nie zawahali się zareagować w sytuacji zagrożenia. Jak tłumaczył, użycie broni przez żołnierza w celu obrony życia własnego lub kolegi nie będzie traktowane jako przestępstwo.