Opinie i wydarzenia

Mecenas Zbigniew Ćwiąkalski: wyrok jest dobry

Po wyjściu z sali rozpraw rozstrzygnięcie komentował mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, który reprezentował Tomasza Komendę. - Wyrok jest oczywiście dobry. Zasądzono odszkodowanie w pełnej wysokości. Natomiast jeśli chodzi o zadośćuczynienie to mamy 2/3 żądanej kwoty. Na razie się nie deklarujemy, czy będziemy się odwoływać, czy nie - podkreślił mecenas.

 

Tomasz Komenda niemal po trzech latach od uniewinnienia przez Sąd Najwyższy i kilkunastu miesiącach walki o zadośćuczynienie i odszkodowanie w końcu dowiedział się, jak Skarb Państwa zrekompensuje mu czas niesłusznie spędzony za murami zakładów karnych. Decyzją Sądu Okręgowego w Opolu ma otrzymać 12 milionów złotych zadośćuczynienia i ponad 811 tysięcy złotych odszkodowania. Wyrok nie jest prawomocny.