Opinie i wydarzenia

Rada Europy o praworządności w Polsce cz.2

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Strasburgu przyjęło raport na temat polskich instytucji demokratycznych. - Ten raport jest dla obywateli Polski, by mieli bezstronny system sądowniczy, bez względu na to, kto jest u władzy - powiedział w czasie debaty poseł-sprawozdawca Pieter Omtzigt.