Opinie i wydarzenia

Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o sędziach pokoju

W czwartek prezydent Andrzej Duda podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o sądach pokoju oraz projektu ustawy - przepisów wprowadzających ustawę o sądach pokoju. Podczas uroczystości prezydent wskazał, że rozmowę na temat sędziów pokoju rozpoczął z posłem Pawłem Kukizem już "bardzo dawno". - To początkowo był po prostu pomysł, aby udział czynnika bliższego polskiemu społeczeństwu w najprostszych sprawach (...), spowodował zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywatela - zaznaczył Duda.

 

Zgodnie z założeniami projektu, sędziowie pokoju mogliby orzekać w drobnych sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia m.in. o przestępstwa do 10 tys. zł, w sprawach przeciwko mieniu, ale pod warunkiem, że sprawa nie wymaga powołania biegłych i jest prosta dowodowo. Mieliby być wybierani jednorazowo na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych, a po jej zakończeniu mogliby przystąpić do egzaminu sędziowskiego, adwokackiego, prokuratorskiego czy radcowskiego bez wymogu odbycia aplikacji.

04.11.2021
Długość: 12 min