Czarno na białym

Dary lasów

Jedenaście milionów złotych publicznych pieniędzy przeznaczyły Lasy Państwowe na dotacje w konkursie "Drewno jest z lasu". Dwie trzecie instytucji, które dostały dofinansowania to kościoły, klasztory i parafie katolickie. W zamian za dofinansowanie oferowały takie formy promocji Lasów Państwowych jak msza w intencji Lasów czy umieszczenie tablicy informacyjnej. Promocja Lasów Państwowych była bowiem jednym z celów konkursu. Artur Warcholiński z "Czarno na białym" dotarł do dokumentów, z których wynika, że zasady tego konkursu nie były jasne i przejrzyste, a obdarowani nie będą musieli rozliczać się z otrzymanych pieniędzy. Z ustaleń reportera wynika również, że tam dokąd popłynęły pieniądze z Lasów Państwowych, pojawiają się nazwiska polityków i działaczy ugrupowań rządzących.