Audio: Tak jest

Maciej Szlinder, Alicja Defratyka

Czas trwania 14 min

W ubiegłym roku o 378 tysięcy osób zwiększyła się liczba obywateli żyjących w skrajnym ubóstwie - wynika z raportu EAPN Polska. Autorzy dokumentu twierdzą, że jedną z przyczyn może być pandemia COVID-19. - Emeryci są grupą bardziej zagrożoną ubóstwem, ale najbardziej zagrożone według GUS-u są rodzinny wielodzietne, utrzymujące się ze świadczeń społecznych i rodziny, w których są osoby z niepełnosprawnościami - tłumaczyła w drugiej części "Tak jest" Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl. Ekonomistka dodała, że za rządów PiS-u liczba emerytów z głodowymi emeryturami wzrosła o ponad 230 tysięcy, natomiast mniej narażone na skrajnie ubóstwo są osoby z wyższym wykształceniem, dlatego PiS powinno inwestować więcej w edukację, czego nie robi. Prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego Maciej Szlinder przypomniał, że jako Partia Razem i Lewica zgłaszali postulaty podniesienia minimalnej emerytury oraz postulowali o to, by mogło pobierać ją więcej osób. - Świadczenia są dzisiaj za niskie i za wąskie, żeby w pełni rozwiązać problem ubóstwa – ocenił Szlinder. Jego zdaniem "emerytura nie powinna być tylko nagrodą za to, że ktoś przepracował część życia, tym bardziej, że my liczymy bardzo wąsko tę pracę i rozumiemy ją jako coś, za co dostajemy zarobek, a wiele osób pracowało też społecznie".