Audio: Tak jest

Zbigniew Gluza, prof. Antoni Dudek

Goście Andrzeja Morozowskiego rozmawiali o tym, czy rząd prowadzi skuteczną i spójną politykę wschodnią. – Generalnie tak, […] wspieramy Ukrainę i jesteśmy przeciwko Rosji Putina. Natomiast problem polega na tym, że nie ma konsensusu głównych sił politycznych co do tego, jak ta polityka powinna być realizowana – stwierdził w "Tak jest" prof. Antoni Dudek, politolog i wykładowca UKSW. Według Zbigniewa Gluzy, dziennikarza i twórcy Ośrodka Karta, "teraz wobec represji na Wschodzie powinno się mobilizować wszystkie siły", bo "kluczowe jest to, co będzie po wojnie ". Atak Rosji na niezależne państwo ukraińskie sprawił, że Polacy stali się bardziej przychylni Ukraińcom. Czy tak będzie już zawsze? – Właściwie minął już ósmy miesiąc wojny i radykalnie nie zmieniła się reakcja na Ukraińców i Ukrainę – powiedział Gluza. Zdaniem prof. Dudka "na naszych oczach odradza się wielonarodowa Rzeczpospolita, ta, która runęła w 1939 roku".