Audio: Rozmowa Piaseckiego

prof. Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek komentował w "Rozmowie Piaseckiego" proponowane przez PiS zmiany w działaniu Trybunału Konstytucyjnego. W jego ocenie to "nie rozwiąże głębokiego kryzysu, w jakim pozostaje ta instytucja". – Nie może być takiej sytuacji, w której grupa sędziów w TK odmawia orzekania. Tu nie tylko chodzi o sprawy rozstrzygane w pełnym składzie, bo zgodnie z procedurą obowiązującą, prezes Trybunału Konstytucyjnego wyznacza składy mniejsze na przykład pięcioosobowe. Wyznacza przewodniczącego, sprawozdawcę. Ta sytuacja paraliżu działania konstytucyjnego państwa jest wykluczona – wyjaśnił. Rzecznik podkreślił, że mamy tutaj do czynienia z koniecznością rozstrzygnięcia jednej konkretnej sprawy. – Niewykluczone, że przy ocenie spełnienia kamienia milowego, ta okoliczność też będzie brana pod uwagę. (...) To jest organ, którego skład budzi fundamentalne zastrzeżenia na poziomie wspólnot międzynarodowych, do których Polska należy. Ten problem powinien być rozwiązany po to, aby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego były respektowane przez sędziów krajowych i europejskich – dodał. Rozmówca Konrada Piaseckiego komentował również polski kodeks wyborczy. Jak mówił "w państwie demokratycznym nie powinno mieć miejsca rozwiązanie, zgodnie z którym głosowanie jakiejś grupy wyborców, z mocy prawa, uznaje je za niebyłe".