Audio: Fakty po Faktach

prof. Ewa Łętowska, Cezary Tomczyk, Magdalena Sroka

Prof. Ewa Łętowska (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich) w "Faktach po Faktach" w TVN24 komentowała ustawę prezydencką dotyczącą "Izby Dyscyplinarnej". – Te trzy kamienie milowe, o których tak ciągle w tej chwili się mówi, o tym jakie one są i na czym polegają, zadecydował 14 lipca zeszłego roku TSUE. Ten, kto wydał te postanowienie, ten będzie oceniał, czy to, co zostało w Polsce zrobione jest wystarczające do tego, żeby można było mówić o spełnieniu warunków – powiedziała prof. Łętowska. Jej zdaniem, "jeśli Polska szuka fałszywych etykiet w sporze z Unią Europejską, ona będzie ich szukać w sporze z Polską". Profesor Łętowska podkreśliła, że ta ustawa nie przywraca praworządności w Polsce, tylko "stwarza pozór" jej przywrócenia.

 

Następnie w "Faktach po Faktach" Cezary Tomczyk (Platforma Obywatelska) mówił o pracach Senatu nad prjektem zmian w Sądzie Najwyższym. Jak mówił, "Senatu stoi na straży konstytucji, bardzo ciężko pracuje, by pieniądze z KPO jak najszybciej wróciły". – Pełną odpowiedzialność za to, że Polska czeka już rok na pieniądze z Unii Europejskiej ponosi Prawo i Sprawiedliwość. Polska gospodarka straciła 20 miliardów złotych i miliard złotych kar – dodał poseł. Katarzyna Kolenda-Zaleska pytała Magdalenę Srokę (Porozumienie) o to, czy Sejm przyjmie poprawki Senatu. Zdaniem posłanki zostaną one odrzucone. – Z jednej strony na szali mamy pieniądze z KPO i te pieniądze, które są absolutnie potrzebne dzisiaj, a z drugiej strony mamy te wszystkie zarzuty, które dzisiaj mówią o tym, czy u nas mówimy jeszcze o państwie praworządnym, czy nie – oceniła Sroka.