Tak jest

Konstanty Radziwiłł, Dorota Cieślik, Wojciech Bartczak, Eliza Olczyk, Renata Grochal

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł w „Tak jest” komentował liczbę dziennie szczepionych osób na koronawirusa. – Jedynym wąskim gardłem, jakie obserwuję zarówno na Mazowszu, jak i w całej Polsce, jest niedostateczna liczba szczepionek, które jak dotychczas dotarły – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości. Następnie na temat powrotu najmłodszych do szkół po feriach zimowych rozmawiali wiceprezydent miasta Chełm Dorota Cieślik i wicedyrektor warszawskiego liceum Wojciech Bartczak. Na koniec publicystki Eliza Olczyk i Renata Grochal mówiły o języku debaty publicznej, w tym o słowach marszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego o „durnej opozycji”. Rozmowy prowadził Andrzej Morozowski.