Opinie i wydarzenia

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich w Sejmie

Podczas piątkowego posiedzenia Sejmu, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił sprawozdanie ze swojej pięcioletniej działalności.

Obywatele powinni wiedzieć, jak wielką siłę dają im gwarancje konstytucyjne w postaci wolności słowa, zgromadzeń, zrzeszania się, dostępu do informacji, petycji. Jeżeli będą chcieli i potrafili z tego korzystać, to będą potrafili obronić swoje prawa i wielokrotnie to udowadniali - mówił Adam Bodnar, odpowiadając na pytania posłów Koalicji Obywatelskiej o przyszłość po zakończeniu przez niego kadencji.

Życzę każdemu nowego Rzecznikowi, żeby docenił kadry, jakie ma, grono fantastycznych urzędników i prawników, którzy działają na rzecz praw człowieka od wielu lat. Jeżeli to nie zostanie docenione, to będzie zagrożeniem dla samego Rzecznika, jak i całego biura, i w konsekwencji dla obywateli - zakończył wystąpienie Adam Bodnar.