Opinie i wydarzenia

Nowe wytyczne dotyczące powrotu uczniów do szkół w nowym roku szkolnym

Konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej z udziałem ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Sanitarnego Izabeli Kucharskiej i  podsekretarza stanu w MEN Macieja Kopcia. Minister Piontkowski mówił m.in. o tym, w jaki sposób zorganizować zajęcia dla uczniów w nowym roku szkolnym, rozpoczynającym się 1 września 2020 roku. Obecna sytuacja epidemiczna pozwala w zdecydowanej większości szkół na przywrócenie zajęć – poinformował szef MEN. Dariusz Piontkowski przedstawił także „10 zasad dla ucznia” i „Wskazówki dla rodzica”, które są skróconą wersją wytycznych. Minister mówił także o możliwych wariantach funkcjonowania szkół w czasie pandemii. Zaprezentował 3 warianty A,B i C, czyli system tradycyjny, mieszany (hybrydowy) i zdalny. Zastępca Generalnego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska mówiła o wsparciu GIS w bezpiecznym funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych oraz o schemacie postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia SARS-CoV-2. Dla placówek w strefie „żółtej” i „czerwonej” będą dodatkowe zalecenia dla dyrektorów szkół – poinformowała Izabela Kucharska.