Opinie i wydarzenia

Konferencja marszałek Elżbiety Witek przed posiedzeniem Sejmu

Marszałek Elżbieta Witek przedstawiła porządek obrad 14. posiedzenia Sejmu RP. Mówiła m.in. o ustawie o bonie turystycznym, a także o wnioskach o wotum nieufności dla ministrów: Zbigniewa Ziobry i Mariusza Kamińskiego. Witek odpowiadała również na pytania dziennikarzy, m.in. o decyzję w sprawie odwołania wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, o Fundusz Zdrowotny oraz o nagranie rosyjskich satyryków, którzy podając się za sekretarza generalnego ONZ, przeprowadzili rozmowę telefoniczną z prezydentem Andrzejem Dudą.