Opinie i wydarzenia

"Każdy może uratować życie, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić". Nowy program pierwszej pomocy w szkołach

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja z dotycząca wprowadzenia obligatoryjnych lekcji pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. Organizację zajęć wspiera Fundację WOŚP. - Ratujemy i pomagamy ratować - powiedziała ministra Barbara Nowacka, prezentując nowy program. Podkreśliła, że ważne jest, aby mieć świadomość o tym, że ratowanie życia jest proste i możliwe. - Każdy może uratować życie, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić - podkreśliła ministra. Katarzyna Lubnauer tłumaczyła, że WOŚP będzie przygotowywać bazę nauczania i najpierw szkolić nauczycieli, a ci następnie wiedzę będą przekazywać uczniom. Jerzy Owsiak przedstawił instruktorów, którzy będą przeprowadzać szkolenia oraz zaprezentował sprzęt, jaki otrzymają szkoły, w tym fantomy do ćwiczeń oraz specjalne podręczniki i dyplomy ukończenia kursu dla uczniów. - Od 1 września będziemy prowadzili szkolenia nauczycieli we wszystkich szkołach - poinformował szef WOŚP. Zarówno ministra Nowacka, jak i Owsiak podkreślali, że "nie ma żadnego przepływu finansowego" między ministerstwem a WOŚP. - To są koszty ponoszone przez organizację - zaznaczył Owsiak.