Opinie i wydarzenia

Komisja ds. kontroli państwowej

Podczas posiedzenia komisji do spraw kontroli państwowej opiniowano wnioski dotyczące powołania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, Tadeusza Dziuby i Marka Opioły. W trakcie posiedzenia prezes NIK Marian Banaś złożył oświadczenie ws. kierowanych pod jego adresem zarzutami.