Opinie i wydarzenia

Ostatnie wystąpienie Adama Bodnara w roli RPO w Sejmie

Przez sześć lat nastąpił niespotykany dotąd chaos prawny. Naruszona została konstytucja i zasada trójpodziału władzy. Zmierzaliśmy w stronę państwa, w który władza jest scentralizowana, narastają problemy z praworządnością, standardami demokracji – mówił Adam Bodnar w ostatnim sejmowym wystąpieniu w roli Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomniał, że najważniejszym problemem 2020 roku była kwestia pandemii i różne problemy dotyczące wolności osobistej, wolności przemieszczania się, wolności organizowania zgromadzeń, wolności prowadzenia działalności gospodarczej. - Kwestie związane z kryzysem praworządności były bardzo istotne w 2020 roku. Także kwestie wyroku TK zaostrzającego przepisy aborcyjne – kontynuował RPO. Następnie głos zabrali posłowie, którzy mieli możliwość zadawania pytań Adamowi Bodnarowi.

 

Kadencja Adama Bodnara w roli RPO skończyła się we wrześniu 2020 roku. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który pozwalał na sprawowanie funkcji do czasu wybrania następcy, był niekonstytucyjny. Do tej pory nie udało się wybrać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.