Perspektywa Piaseckiego

Stan prawny i polityczny po publikacji orzeczenia TK dotyczącego aborcji

Dziś w Perspektywie Piaseckiego przyjrzę się stanowi prawnemu i politycznemu po orzeczeniu i po publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji. To jest historia i sprawa, która będzie ważyła na polskiej polityce nie tylko przez najbliższe tygodnie czy miesiące, ale przez najbliższe lata. Nie wiem, na ile Jarosław Kaczyński przekalkulował politycznie, i na ile w tych kalkulacjach zaprojektował ten wyrok - ocenia Konrad Piasecki.