Kongres Impact'22

Woźniak: nie chcemy być pod pistoletem

W Polregio wypracowano wstępne porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń - poinformował w środę prezes największego polskiego przewoźnika pasażerskiego Artur Martyniuk. Zaznaczył, że do zawarcia ostatecznego porozumienia potrzebna jest jeszcze zgoda marszałków województw. Jan Niedziałek podczas Impact'22 pytał marszałka województwa wielkopolskiego, czy zgodzi się na podwyżki. - Musimy przeanalizować, jakie to będzie miało skutki dla spółki. My w Wielkopolsce mamy dwie spółki. Jedna to oczywiście nasz udział w Polregio, a druga to nasza własna spółka Koleje Wielkopolskie. Musimy tutaj zachować balans, jeśli chodzi o koszty jednostkowe i wynagrodzenia. Na ten moment jeszcze nie potwierdzę - powiedział Marek Woźniak. Jak dodał "nie chcemy być pod takim pistoletem". - Najpierw się z nami nie rozmawia na ten temat, potem nam się komunikuje, że jest kryzys i należy położyć pieniądze. Myślę, że można to zrobić znacznie bardziej sensownie i we właściwym kształcie - ocenił marszałek.

12.05.2022
Długość: 8 min