Zmiany dla emerytów, pracowników, kierowców. Co znalazło się w Krajowym Planie Odbudowy?

Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Premier Morawiecki: podczas tego głosowania będziemy mogli wyrazić mocne "za" uczestnictwem Polski w UE
Premier Morawiecki: podczas tego głosowania będziemy mogli wyrazić mocne "za" uczestnictwem Polski w UETVN24
wideo 2/26
Premier Morawiecki: podczas tego głosowania będziemy mogli wyrazić mocne "za" uczestnictwem Polski w UETVN24

Krajowy Plan Odbudowy został już wysyłany do Komisji Europejskiej. Niemal pięćsetstronnicowy dokument będzie podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji łącznie około 58 miliardów euro. Z jakiej części środków polski rząd chce skorzystać? Na co je wyda? Jakie inne zmiany zapowiedziano? Oto dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do sięgnięcia po środki z nowego unijnego Funduszu Odbudowy, utworzonego z myślą o wsparciu gospodarki wychodzącej z wywołanego przez koronawirusa kryzysu. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i - zgodnie z pierwotnym terminem - miało przedstawić szczegóły Komisji Europejskiej do 30 kwietnia, czyli do piątku.

Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy w piątek wieczorem. Do Brukseli trafił w poniedziałek, 3 maja. Tego samego dnia wieczorem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła otrzymanie polskiego KPO.

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy - oprócz przygotowania Krajowego Planu Odbudowy - konieczna jest także ratyfikacja decyzji o zasobach własnych UE. Sejm zgodę na ratyfikację wyraził we wtorek wieczorem (debatę relacjonowaliśmy w tvn24.pl), teraz ustawa trafi do Senatu.

Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Dokumenty KPO zostały przekazane do Brukseli. Relacja korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego
Dokumenty KPO zostały przekazane do Brukseli. Relacja korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego TVN24

KPO - ile pieniędzy chce wydać rząd?

Jak poinformowano w KPO, na realizację założonych w nim celów do sierpnia 2026 roku planowanie jest wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach Funduszy sumy środków bezzwrotnych w wysokości 23,858 mld euro (ok. 109 mld zł).

Jak jednak dodano, reformy założone w KPO wymagają również dodatkowego wsparcia z części pożyczkowej Funduszu. Polska będzie wnioskowała w momencie składania KPO do KE o 12,112 mld euro (55 mld zł) z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO więc zaplanowano wydatkowanie 35,970 mld euro (164 mld zł) z dostępnych 58 mld euro (264 mld zł).

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Na co zostaną przeznaczone środki z KPO?

Środki z Funduszu Odbudowy zostaną podzielone na cele z sześciu komponentów: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Transformacja cyfrowa, Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Zielona, inteligentna mobilność oraz Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

Według KPO wysłanego do Brukseli najwięcej środków trafi na komponent Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 5,7 mld euro z części grantowej i 8,6 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 14,3 mld euro) oraz komponent Zielona, inteligentna mobilność – 6,8 mld euro z części grantowej i 0,7 mld z części pożyczkowej (łącznie 7,5 mld euro). Odpowiednio stanowi to 39,8 proc. i 20,9 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Na realizację innych komponentu Odporność i konkurencyjność gospodarki ma być przeznaczone 4,5 mld euro z części grantowej i 245 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,7 mld euro), co stanowi 13,1 proc. KPO.

Inwestycje z części Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia pochłoną 4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro), co stanowi 12,6 proc. środków, które planuje wydać Polska.

Na ostatnią część planu pod tytułem Transformacja cyfrowa zostanie przeznaczone 2,797 mld euro z części grantowej i 2,100 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 4,897 mld euro), co stanowi 13,6 proc. środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

gov.pl

Kto ma skorzystać na KPO?

Jak zapisano w polskim KPO z dodatkowych środków, które trafią do polskiej gospodarki, będą mogli skorzystać między innymi zwykli Polacy, dzięki wprowadzeniu programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększeniu efektywności energetycznej budynków oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do internetu.

Kolejną grupą beneficjentów mają być przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które otrzymają środki na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji, w tym w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (np. sektor turystyki, kultury, gastronomii i handlu) oraz nowe inwestycje na rozbudowę potencjału innowacji, elektromobilności, wdrożenia zielonych technologii i produktów oraz rozwoju aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji.

Pieniądze mają popłynąć też do samorządów terytorialnych, m.in. w zakresie inwestycji w rozbudowę infrastruktury i środki transportu, zapewniających czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne.

Finansowana ma być także zielona transformacja miast (w tym małych i średnich) i ich obszarów funkcjonalnych, cyfrowa infrastruktura szkól, czy zeroemisyjny tabor autobusowy.

Zastrzyk finansowy ma również wspomóc instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne. Pieniądze powędrują także do podmiotów spoza systemu administracji publicznej (np. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, NGOsów).

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY: RZECZYWISTY OBRAZ POLSKI WEDŁUG RZĄDU ZJEDNOCZONEJ PRAWICY. CZYTAJ WIĘCEJ NA KONKRET24 >>>

Praca i emerytury

Wśród wpisanych do KPO reform w części Odporność i konkurencyjność gospodarki znalazło się między innymi uelastycznienie form zatrudnienia. O co chodzi? Na przykład o wprowadzenie regulacji dotyczącej pracy zdalnej na stałe do przepisów Kodeksu pracy. W Krajowym Planie Odbudowy znalazły się bowiem także działania, które nie wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Rząd zapowiada także "zapewnienie adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego przez podjęcie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych". Dodając jednocześnie, że "jednym z istotnych wyzwań polskiego rynku pracy jest niski wiek emerytalny".

Co zapowiedziano w związku z tym? "Przygotowanie i wdrożenie systemu zachęty podatkowej zwiększającej skłonność do indywidualnych decyzji pracowników o kontynuacji zatrudnienia lub podejmowania nowego zatrudnienia mimo osiągnięcia wieku emerytalnego" – napisano w KPO.

W planie znalazła się także zapowiedź "dalszego ograniczenia obciążeń regulacyjnych i administracyjnych". Chodzi o rozwiązania określane mianem Tarczy Prawnej. Usprawnienie procesów administracyjnych ma być możliwe dzięki: upowszechnieniu milczącego trybu załatwienia sprawy i postępowania uproszczonego, odciążeniu pracy urzędów, odstąpieniu od dwuinstancyjności (gdzie jest to możliwe i zasadne), prostym urzędowym formularzom, wnioskom on-line, zmniejszeniu liczby załączników i formalności, bazowaniu na oświadczeniach zamiast zaświadczeń oraz minimalizowaniu kosztów po stronie obywateli i przedsiębiorców.

Kolejnym punktem na liście reform w ramach tego komponentu jest wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Celem zapisanym w KPO jest przyjęcie przez większość gmin planów ogólnych do połowy 2026 roku. 

"Inwestycje związane z wdrożeniem nowych przepisów w zakresie planowania przestrzennego będą obejmowały trzy rodzaje działań: systemowe wsparcie JST w zakresie nowej wiedzy (webinaria, podręcznik, działania edukacyjne), współfinansowanie przygotowania dokumentów strategicznych JST oraz system szkoleń dla planistów uczestniczących w zintegrowanym procesie planowania rozwoju gminy" – czytamy.

Zielona energia

Polska - odchodząc od węgla - zamierza dbać o czyste powietrze i przeznaczyć dodatkowe środki na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności gospodarki. Jednym z działań zapisanych w KPO ma być wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Ze środków unijnych realizowane będą inwestycje polegające na: wymianie nieefektywnych źródeł służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, termomodernizacji budynków mieszkalnych, instalacji OZE (w tym przede wszystkim paneli fotowoltaicznych, czy kolektorów słonecznych).

Jednym z kolejnych założeń KPO jest poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych.

W tym komponencie znalazły się także kwestie mieszkaniowe, poruszane w rozmowach premiera Mateusza Morawieckiego z Lewicą. "W latach 2022-2026 zostanie zabezpieczone sfinansowanie utworzenia ok. 71,7 tys. mieszkań. Łączna wartość inwestycji wyniesie 21,4 mld zł. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 10 mld zł, z czego 5 mld ze środków budżetu państwa i 5 mld ze środków KPO" – napisano.

Internet i e-administracja

W Krajowym Planie Odbudowy znalazł się także punkt dotyczący "Transformacji cyfrowej". W ramach tego komponentu przewidziano inwestycje zapewniające dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach obecnych białych plam. Zwrócono bowiem uwagę, że wciąż ponad 35 procent gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu infrastruktury szerokopasmowej, umożliwiającej korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Odsetek gospodarstw domowych w danej gminie z brakiem dostępu do usług o przepustowości co najmniej 30 Mb/sgov.pl

Zapowiedziano w związku z tym inwestycje w sieć szerokopasmową o bardzo dużej przepustowości i pojemności, poprawę jej wydajności i dostępność do punktów dystrybucji w budynkach wielorodzinnych, w domach oraz miejscach świadczenia usług publicznych i dla biznesu. "Przyczynią się one do zapewnienia powszechnego zasięgu zaawansowanej łączności bezprzewodowej, w tym sieci 5G, systemów zarządzania i monitorowania" – podkreślono.

Ponadto środki mają popłynąć na rozwiązania informatyczne usprawniające funkcjonowanie administracji oraz różnych sektorów gospodarki. Jak wskazano, ma to doprowadzić do zwiększenia liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną przy wykorzystaniu e-usług.

W KPO przewidziano także inwestycje mające na celu wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne. Chodzi o wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przenośny sprzęt komputerowy, oprogramowanie i pracownie multimedialne. W planie wskazano także na potrzebę zwiększenia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych i wzmocnienie infrastruktury przetwarzania danych.

Ochrona zdrowia w KPO

W Krajowym Planie Odbudowy podkreślono także konieczność poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz świadczeń zdrowotnych.

W tym komponencie zapisano inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne. Reforma zakłada m.in. nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która ma wprowadzić wsparcie finansowe dla studentów odpłatnych studiów na kierunku lekarskim od roku akademickiego 2021/2022. Celem jest zwiększenie liczby personelu medycznego m.in. pielęgniarek oraz lekarzy.

Ponadto - jak wskazano - pandemia COVID-19 pokazała, że istnieje konieczność utworzenia specjalistycznych centrów badawczych i analitycznych na potrzeby nauk medycznych.

"Centrum Badawczo-Analityczne stanowić będzie centralny punkt koordynujący działania przeciwepidemiczne, monitorujące i profilaktyczne prowadzone w kraju zintegrowane z europejskim systemem przeciw epidemicznym i profilaktycznym w ochronie zdrowia" – czytamy. Jego działania mają być finansowane ze źródeł publicznych. Centrum ma mieć swoją siedzibę w Warszawie.

Zielona mobilność i zmiany dla kierowców

W KPO znalazł się także komponent "Zielona, inteligentna mobilność". W jego ramach przewidziano inwestycje w zero i niskoemisyjny transport zbiorowy.

"Wsparciem objęte będą działania w obszarze zakupu nowoczesnego ok. 110 szt. taboru szynowego (tramwajowego). Wsparcie będzie udzielane w pierwszej kolejności obszarom gdzie wprowadzono lub planowane jest wprowadzenie stref czystego transportu" – czytamy.

Ponadto środki mają popłynąć na pasażerski tabor kolei regionalnej. Ma to przyczynić się do podniesienia atrakcyjności transportowej poprzez zwiększenie dostępności i komfortu podróży. Jak wyjaśniono, przewoźnicy regionalni mają otrzymać wsparcie w wysokości 500 mln euro w ramach mechanizmu pożyczkowego.

Rząd chce zmienić też przepisy dotyczące stref czystego transportu. Obowiązkowe mają być w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., gdzie występuje przekroczenie szkodliwych substancji. Rozszerzona zostanie także możliwość ich wprowadzenia na wszystkie obszary miejskie niezależnie od liczby mieszkańców. 

W KPO poruszono także kwestię zwiększenia bezpieczeństwa transportu. Jak podkreślono, konieczna będzie m.in. "zmiana przepisów w zakresie wzmocnienia penalizacji wykroczeń drogowych".

Jak wyjaśniono, kara za nie musi stać się nieuchronna, chodzi też o egzekucję kary także w sytuacji braku wskazania przez właściciela pojazdu osoby nim kierującej w momencie popełniania wykroczenia.

"Dodatkowo zrealizowany zostanie przegląd systemu prawnego i organizacji ruchu w odniesieniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Istotnym elementem działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie również wdrożenie Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021 – 2030 oraz Programu Bezpiecznej infrastruktury Drogowej 2021-2024, który pozwoli zintensyfikować dotychczasowe działania w obszarze poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" – dodano.

Jak będzie rozliczana realizacja KPO?

Jak czytamy w projekcie, oczekiwanym rezultatem realizacji celu strategicznego Krajowego Planu Odbudowy jest zwiększenie zwiększenie produktywności gospodarki, która będzie zdolna do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, dostępnych dla większej liczby osób.

Do pomiaru efektów realizacji Planu będą wykorzystywane wskaźniki KPO: PKB na 1 mieszkańca, produktywność, stopa inwestycji oraz wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata.

gov.pl

Autorka/Autor:mp, mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Od drogich prezentów komunijnych fiskus może żądać podatku. Skąd urząd skarbowy będzie wiedział o prezencie? Najczęściej od sąsiada czy innych "życzliwych". Urzędy dostają rocznie po kilka tysięcy takich donosów. - Nie istnieje coś takiego jak rozliczenie komunii. Na otrzymane prezenty patrzymy osobno i jeśli zaszła taka potrzeba, składamy osobne zgłoszenie uwzględniając prezenty od konkretnych gości - komentuje Martyna Myszkowska z Kancelarii Podatkowej Myszkowska Wachowska.

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Polacy donoszą do fiskusa po komuniach. "Złośliwość i niewiedza"

Źródło:
tvn24.pl

Donald Tusk poinformował, że w najbliższych dniach rząd przeanalizuje możliwość otwarcia jednego z przejść granicznych z Białorusią. Chodzi o Bobrowniki. Jak podkreślił, działania te mają pomóc polskim kupcom i przedsiębiorcom, którzy od ponad roku nie mogą prowadzić wymiany handlowej.

Premier o ewentualnym otwarciu przejścia granicznego z Białorusią

Premier o ewentualnym otwarciu przejścia granicznego z Białorusią

Źródło:
PAP

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące stwierdzenia białka soi w partii mąki z ciecierzycy. Spożycie produktu przez osoby z alergią na białka soi może wywołać u nich reakcję alergiczną.

Ostrzeżenie przed mąką. Może wywołać reakcję alergiczną

Ostrzeżenie przed mąką. Może wywołać reakcję alergiczną

Źródło:
PAP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej analizuje dwa pomysły na skrócenie czasu pracy - przekazała w piątek szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak stwierdziła, jej "marzeniem, planem, wolą" są zmiany w tym zakresie. - Pracownik wypoczęty jest bardziej kreatywny i zmotywowany - powiedziała szefowa MRPiPS.

Rewolucja w czasie pracy. "Dwie propozycje" na stole

Rewolucja w czasie pracy. "Dwie propozycje" na stole

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W Polsce odnotowano wygraną drugiego stopnia w wysokości prawie 4,5 miliona złotych. Oto liczby, jakie wylosowano 24 maja.

Wyniki Eurojackpot z 24 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 24 maja 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Rząd zajmie się we wtorek projektem rozporządzenia w sprawie określenia miesiąca wypłaty tak zwanej czternastej emerytury. Projekt przewiduje, że w 2024 roku świadczenie zostanie wypłacone we wrześniu - poinformowano w piątek na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Rząd zajmie się projektem

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Rząd zajmie się projektem

Źródło:
PAP

PKO BP, Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, BNP Paribas, Alior Bank, Velo Bank, BOŚ Bank, Nest Bank - te instytucje finansowe zaplanowały prace serwisowe na najbliższy weekend. W niektórych przypadkach lepiej wyposażyć się w zapas gotówki.

Weekendowe utrudnienia w dziesięciu bankach

Weekendowe utrudnienia w dziesięciu bankach

Źródło:
tvn24.pl

Francuska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego zaapelowała do przewoźników o odwołanie prewencyjnie 70 procent lotów w sobotę na paryskim lotnisku Orly. Powodem tej decyzji jest zapowiedziany przez związki zawodowe strajk kontrolerów ruchu lotniczego. Utrudnienia w podróżowaniu mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.

Nawet 70 procent lotów może zostać odwołanych

Nawet 70 procent lotów może zostać odwołanych

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował mapę aptek, w których dostępne będą tabletki "dzień po". Obecnie w wykazie znajduje się 770 punktów, jednak nabór wniosków do programu wciąż trwa. "Dostępność do antykoncepcji awaryjnej jest zapewniona w całej Polsce" - informuje Fundusz.

NFZ opublikował mapę aptek, które będą sprzedawały tabletkę "dzień po"

NFZ opublikował mapę aptek, które będą sprzedawały tabletkę "dzień po"

Źródło:
PAP

Jak zobaczyłam ten rachunek, to myślałam, że zera mi się mieszają. Nie prowadzimy huty szkła, a małą rodzinną firmę - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Małgorzata Piekarz z jeleniogórskiej firmy Nova Market, która w styczniu dostała rachunek za gaz na 45 tysięcy złotych. Antoni Pyzik w w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku faktury miał na prawie 50 tysięcy złotych, mimo że zdecydował się na początku roku zamknąć "Zajazd na Wzgórzu" w Moszczenicy. - Zapłaciłem, bo musiałem - opowiada.

Dostali rachunek za gaz na ponad 45 tysięcy złotych. "Takie sytuacje niszczą ludzi"

Dostali rachunek za gaz na ponad 45 tysięcy złotych. "Takie sytuacje niszczą ludzi"

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 czerwca 2024 roku banki, firmy pożyczkowe i telekomunikacyjne przed zawarciem umowy będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że jeżeli ktoś zaciągnie kredyt na zastrzeżony PESEL, to obywatel którego PESEL został do tego wykorzystany, nie będzie musiał spłacać tego zobowiązania.

"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

"Olbrzymia zmiana" dla klientów banków i firm telekomunikacyjnych

Źródło:
PAP

Zarząd TVN SA wydał w czwartek oświadczenie w sprawie działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Oświadczenie zarządu TVN SA w sprawie działań KRRiT 

Źródło:
tvn24.pl

Numer PESEL jest jedną z najważniejszych danych, którą posiadamy. Jeśli trafi w ręce nieodpowiednich osób, to możemy mieć kłopoty - przypomina Ministerstwo Cyfryzacji. Rozwiązaniem może być usługa zastrzeżenia numeru PESEL. Za jej sprawą możemy się zabezpieczyć na przykład przed próbą wyłudzenia danych czy kredytu naszym kosztem.

Zastrzeganie numeru PESEL. Wszystko, co musisz wiedzieć

Zastrzeganie numeru PESEL. Wszystko, co musisz wiedzieć

Źródło:
tvn24.pl

Będą dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków - zapowiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. To reakcja na postulat organizacji pozarządowych. W rozmowie z redakcją biznesową portalu tvn24.pl szefowa MRPiPS doprecyzowała, kiedy mogą wejść w życie przepisy.

Dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków. Jest projekt

Dodatkowe urlopy dla rodziców wcześniaków. Jest projekt

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Elon Musk podczas czwartkowego wystąpienia online powiedział do uczestników targów VivaTech 2024 w Paryżu, że "prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Dodał jednocześnie, że niekoniecznie jest to coś złego.

"Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Elon Musk zabiera głos

"Prawdopodobnie nikt z nas nie będzie miał pracy". Elon Musk zabiera głos

Źródło:
CNN

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w kwietniu wzrosła o 93,2 procent rok do roku, osiągając wartość 6,77 miliarda złotych - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W stosunku do marca nastąpił jednak spadek - zarówno jeśli chodzi o liczbę, jak i wartość zaciągniętych zobowiązań.

Moment zawahania na rynku. "Należy oczekiwać dalszego spadku"

Moment zawahania na rynku. "Należy oczekiwać dalszego spadku"

Źródło:
PAP

Subwencje z tarcz antycovidowych będzie musiało oddać kolejne kilkaset firm - poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że PFR czeka jeszcze na ostatnie potwierdzenia tych decyzji od właściwych służb i instytucji. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy otrzymywali kwoty sięgające nawet 3,5 miliona złotych.

Kolejne kilkaset firm dostanie wezwania do zwrotu pieniędzy

Kolejne kilkaset firm dostanie wezwania do zwrotu pieniędzy

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Blue City, spółka zarządzająca centrum handlowym przy Alejach Jerozolimskich 179 w Warszawie, złożyła w sądzie wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z powodu braku porozumienia z bankami na przedłużenie finansowania - poinformowało w czwartek Blue City.

Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

Poważne kłopoty dużego centrum handlowego. Jest wniosek do sądu

Źródło:
PAP

Sejm w czwartek przyjął poprawki Senatu do ustawy w sprawie osłon dla odbiorców energii, w tym tę o czasowym zwolnieniu gospodarstw domowych z opłaty mocowej. Nowe przepisy wprowadzają między innymi bon energetyczny dla gospodarstw o niższych dochodach, a także na drugie półrocze - cenę maksymalną za energię elektryczną.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o osłonie odbiorców energii elektrycznej

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o osłonie odbiorców energii elektrycznej

Źródło:
PAP

Liczba osób zarabiających powyżej 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie wzrosła w Polsce w 2022 roku do 1,5 miliona - wynika z raportu firmy KPMG. O jedną dziesiątą zmalała natomiast grupa dysponujących majątkiem powyżej 1 miliona dolarów netto.

Tylu Polaków zarabiało powyżej 10 tysięcy złotych

Tylu Polaków zarabiało powyżej 10 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

Prezydent Władimir Putin podpisał w czwartek dekret, na mocy którego możliwe będzie przejmowanie amerykańskiego majątku w Rosji w odwecie za zajmowanie przez władze USA zamrożonych rosyjskich aktywów w Stanach Zjednoczonych.

Rosja będzie przejmować amerykański majątek. Dekret Putina

Rosja będzie przejmować amerykański majątek. Dekret Putina

Źródło:
PAP

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju jedną serię leku Corhydron 25. Jak poinformował GIF, seria "nie spełnia ustalonych dla niej wymagań jakościowych".

Seria leku wstrzymana w obrocie. "Nie spełnia wymagań"

Seria leku wstrzymana w obrocie. "Nie spełnia wymagań"

Źródło:
GIF

Czeka nas wysoka waloryzacja kapitału emerytalnego. Ma wynieść 14,9 procent. Zebrane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki mają wpływ na wysokość przyszłych świadczeń.

Mocna podwyżka przyszłych emerytur

Mocna podwyżka przyszłych emerytur

Źródło:
tvn24.pl

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w czwartek w Sejmie, że kieruje do procedowania do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Jest decyzja marszałka Hołowni

Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego. Jest decyzja marszałka Hołowni

Źródło:
PAP

15 tysięcy złotych netto miesięcznie, premia i zakwaterowanie. To skierowana do Polaków oferta pracy w fabryce Mercedesa, o której napisał "Fakt". Co więcej, nie jest to wcale górna granica stawek.

Oferują 15 tysięcy złotych na rękę. Szukają chętnych w Polsce

Oferują 15 tysięcy złotych na rękę. Szukają chętnych w Polsce

Źródło:
Fakt