Zmiany dla emerytów, pracowników, kierowców. Co znalazło się w Krajowym Planie Odbudowy?

Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Premier Morawiecki: podczas tego głosowania będziemy mogli wyrazić mocne "za" uczestnictwem Polski w UE
Premier Morawiecki: podczas tego głosowania będziemy mogli wyrazić mocne "za" uczestnictwem Polski w UETVN24
wideo 2/26
Premier Morawiecki: podczas tego głosowania będziemy mogli wyrazić mocne "za" uczestnictwem Polski w UETVN24

Krajowy Plan Odbudowy został już wysyłany do Komisji Europejskiej. Niemal pięćsetstronnicowy dokument będzie podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji łącznie około 58 miliardów euro. Z jakiej części środków polski rząd chce skorzystać? Na co je wyda? Jakie inne zmiany zapowiedziano? Oto dziesięć rzeczy, które warto wiedzieć.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy?

Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do sięgnięcia po środki z nowego unijnego Funduszu Odbudowy, utworzonego z myślą o wsparciu gospodarki wychodzącej z wywołanego przez koronawirusa kryzysu. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i - zgodnie z pierwotnym terminem - miało przedstawić szczegóły Komisji Europejskiej do 30 kwietnia, czyli do piątku.

Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy w piątek wieczorem. Do Brukseli trafił w poniedziałek, 3 maja. Tego samego dnia wieczorem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła otrzymanie polskiego KPO.

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy - oprócz przygotowania Krajowego Planu Odbudowy - konieczna jest także ratyfikacja decyzji o zasobach własnych UE. Sejm zgodę na ratyfikację wyraził we wtorek wieczorem (debatę relacjonowaliśmy w tvn24.pl), teraz ustawa trafi do Senatu.

Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Dokumenty KPO zostały przekazane do Brukseli. Relacja korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego
Dokumenty KPO zostały przekazane do Brukseli. Relacja korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego TVN24

KPO - ile pieniędzy chce wydać rząd?

Jak poinformowano w KPO, na realizację założonych w nim celów do sierpnia 2026 roku planowanie jest wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach Funduszy sumy środków bezzwrotnych w wysokości 23,858 mld euro (ok. 109 mld zł).

Jak jednak dodano, reformy założone w KPO wymagają również dodatkowego wsparcia z części pożyczkowej Funduszu. Polska będzie wnioskowała w momencie składania KPO do KE o 12,112 mld euro (55 mld zł) z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO więc zaplanowano wydatkowanie 35,970 mld euro (164 mld zł) z dostępnych 58 mld euro (264 mld zł).

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Na co zostaną przeznaczone środki z KPO?

Środki z Funduszu Odbudowy zostaną podzielone na cele z sześciu komponentów: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Transformacja cyfrowa, Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Zielona, inteligentna mobilność oraz Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

Według KPO wysłanego do Brukseli najwięcej środków trafi na komponent Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 5,7 mld euro z części grantowej i 8,6 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 14,3 mld euro) oraz komponent Zielona, inteligentna mobilność – 6,8 mld euro z części grantowej i 0,7 mld z części pożyczkowej (łącznie 7,5 mld euro). Odpowiednio stanowi to 39,8 proc. i 20,9 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Na realizację innych komponentu Odporność i konkurencyjność gospodarki ma być przeznaczone 4,5 mld euro z części grantowej i 245 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,7 mld euro), co stanowi 13,1 proc. KPO.

Inwestycje z części Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia pochłoną 4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro), co stanowi 12,6 proc. środków, które planuje wydać Polska.

Na ostatnią część planu pod tytułem Transformacja cyfrowa zostanie przeznaczone 2,797 mld euro z części grantowej i 2,100 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 4,897 mld euro), co stanowi 13,6 proc. środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

gov.pl

Kto ma skorzystać na KPO?

Jak zapisano w polskim KPO z dodatkowych środków, które trafią do polskiej gospodarki, będą mogli skorzystać między innymi zwykli Polacy, dzięki wprowadzeniu programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększeniu efektywności energetycznej budynków oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do internetu.

Kolejną grupą beneficjentów mają być przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które otrzymają środki na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji, w tym w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (np. sektor turystyki, kultury, gastronomii i handlu) oraz nowe inwestycje na rozbudowę potencjału innowacji, elektromobilności, wdrożenia zielonych technologii i produktów oraz rozwoju aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji.

Pieniądze mają popłynąć też do samorządów terytorialnych, m.in. w zakresie inwestycji w rozbudowę infrastruktury i środki transportu, zapewniających czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne.

Finansowana ma być także zielona transformacja miast (w tym małych i średnich) i ich obszarów funkcjonalnych, cyfrowa infrastruktura szkól, czy zeroemisyjny tabor autobusowy.

Zastrzyk finansowy ma również wspomóc instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne. Pieniądze powędrują także do podmiotów spoza systemu administracji publicznej (np. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, NGOsów).

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY: RZECZYWISTY OBRAZ POLSKI WEDŁUG RZĄDU ZJEDNOCZONEJ PRAWICY. CZYTAJ WIĘCEJ NA KONKRET24 >>>

Praca i emerytury

Wśród wpisanych do KPO reform w części Odporność i konkurencyjność gospodarki znalazło się między innymi uelastycznienie form zatrudnienia. O co chodzi? Na przykład o wprowadzenie regulacji dotyczącej pracy zdalnej na stałe do przepisów Kodeksu pracy. W Krajowym Planie Odbudowy znalazły się bowiem także działania, które nie wymagają dodatkowych nakładów inwestycyjnych.

Rząd zapowiada także "zapewnienie adekwatnej wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych i stabilności systemu emerytalnego przez podjęcie środków służących podwyższaniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych". Dodając jednocześnie, że "jednym z istotnych wyzwań polskiego rynku pracy jest niski wiek emerytalny".

Co zapowiedziano w związku z tym? "Przygotowanie i wdrożenie systemu zachęty podatkowej zwiększającej skłonność do indywidualnych decyzji pracowników o kontynuacji zatrudnienia lub podejmowania nowego zatrudnienia mimo osiągnięcia wieku emerytalnego" – napisano w KPO.

W planie znalazła się także zapowiedź "dalszego ograniczenia obciążeń regulacyjnych i administracyjnych". Chodzi o rozwiązania określane mianem Tarczy Prawnej. Usprawnienie procesów administracyjnych ma być możliwe dzięki: upowszechnieniu milczącego trybu załatwienia sprawy i postępowania uproszczonego, odciążeniu pracy urzędów, odstąpieniu od dwuinstancyjności (gdzie jest to możliwe i zasadne), prostym urzędowym formularzom, wnioskom on-line, zmniejszeniu liczby załączników i formalności, bazowaniu na oświadczeniach zamiast zaświadczeń oraz minimalizowaniu kosztów po stronie obywateli i przedsiębiorców.

Kolejnym punktem na liście reform w ramach tego komponentu jest wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Celem zapisanym w KPO jest przyjęcie przez większość gmin planów ogólnych do połowy 2026 roku. 

"Inwestycje związane z wdrożeniem nowych przepisów w zakresie planowania przestrzennego będą obejmowały trzy rodzaje działań: systemowe wsparcie JST w zakresie nowej wiedzy (webinaria, podręcznik, działania edukacyjne), współfinansowanie przygotowania dokumentów strategicznych JST oraz system szkoleń dla planistów uczestniczących w zintegrowanym procesie planowania rozwoju gminy" – czytamy.

Zielona energia

Polska - odchodząc od węgla - zamierza dbać o czyste powietrze i przeznaczyć dodatkowe środki na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności gospodarki. Jednym z działań zapisanych w KPO ma być wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Ze środków unijnych realizowane będą inwestycje polegające na: wymianie nieefektywnych źródeł służących do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej, termomodernizacji budynków mieszkalnych, instalacji OZE (w tym przede wszystkim paneli fotowoltaicznych, czy kolektorów słonecznych).

Jednym z kolejnych założeń KPO jest poprawa warunków dla rozwoju technologii wodorowych oraz innych gazów zdekarbonizowanych.

W tym komponencie znalazły się także kwestie mieszkaniowe, poruszane w rozmowach premiera Mateusza Morawieckiego z Lewicą. "W latach 2022-2026 zostanie zabezpieczone sfinansowanie utworzenia ok. 71,7 tys. mieszkań. Łączna wartość inwestycji wyniesie 21,4 mld zł. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 10 mld zł, z czego 5 mld ze środków budżetu państwa i 5 mld ze środków KPO" – napisano.

Internet i e-administracja

W Krajowym Planie Odbudowy znalazł się także punkt dotyczący "Transformacji cyfrowej". W ramach tego komponentu przewidziano inwestycje zapewniające dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach obecnych białych plam. Zwrócono bowiem uwagę, że wciąż ponad 35 procent gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu infrastruktury szerokopasmowej, umożliwiającej korzystanie z usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Odsetek gospodarstw domowych w danej gminie z brakiem dostępu do usług o przepustowości co najmniej 30 Mb/sgov.pl

Zapowiedziano w związku z tym inwestycje w sieć szerokopasmową o bardzo dużej przepustowości i pojemności, poprawę jej wydajności i dostępność do punktów dystrybucji w budynkach wielorodzinnych, w domach oraz miejscach świadczenia usług publicznych i dla biznesu. "Przyczynią się one do zapewnienia powszechnego zasięgu zaawansowanej łączności bezprzewodowej, w tym sieci 5G, systemów zarządzania i monitorowania" – podkreślono.

Ponadto środki mają popłynąć na rozwiązania informatyczne usprawniające funkcjonowanie administracji oraz różnych sektorów gospodarki. Jak wskazano, ma to doprowadzić do zwiększenia liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną przy wykorzystaniu e-usług.

W KPO przewidziano także inwestycje mające na celu wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne. Chodzi o wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w przenośny sprzęt komputerowy, oprogramowanie i pracownie multimedialne. W planie wskazano także na potrzebę zwiększenia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych i wzmocnienie infrastruktury przetwarzania danych.

Ochrona zdrowia w KPO

W Krajowym Planie Odbudowy podkreślono także konieczność poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz świadczeń zdrowotnych.

W tym komponencie zapisano inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne. Reforma zakłada m.in. nowelizację Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która ma wprowadzić wsparcie finansowe dla studentów odpłatnych studiów na kierunku lekarskim od roku akademickiego 2021/2022. Celem jest zwiększenie liczby personelu medycznego m.in. pielęgniarek oraz lekarzy.

Ponadto - jak wskazano - pandemia COVID-19 pokazała, że istnieje konieczność utworzenia specjalistycznych centrów badawczych i analitycznych na potrzeby nauk medycznych.

"Centrum Badawczo-Analityczne stanowić będzie centralny punkt koordynujący działania przeciwepidemiczne, monitorujące i profilaktyczne prowadzone w kraju zintegrowane z europejskim systemem przeciw epidemicznym i profilaktycznym w ochronie zdrowia" – czytamy. Jego działania mają być finansowane ze źródeł publicznych. Centrum ma mieć swoją siedzibę w Warszawie.

Zielona mobilność i zmiany dla kierowców

W KPO znalazł się także komponent "Zielona, inteligentna mobilność". W jego ramach przewidziano inwestycje w zero i niskoemisyjny transport zbiorowy.

"Wsparciem objęte będą działania w obszarze zakupu nowoczesnego ok. 110 szt. taboru szynowego (tramwajowego). Wsparcie będzie udzielane w pierwszej kolejności obszarom gdzie wprowadzono lub planowane jest wprowadzenie stref czystego transportu" – czytamy.

Ponadto środki mają popłynąć na pasażerski tabor kolei regionalnej. Ma to przyczynić się do podniesienia atrakcyjności transportowej poprzez zwiększenie dostępności i komfortu podróży. Jak wyjaśniono, przewoźnicy regionalni mają otrzymać wsparcie w wysokości 500 mln euro w ramach mechanizmu pożyczkowego.

Rząd chce zmienić też przepisy dotyczące stref czystego transportu. Obowiązkowe mają być w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., gdzie występuje przekroczenie szkodliwych substancji. Rozszerzona zostanie także możliwość ich wprowadzenia na wszystkie obszary miejskie niezależnie od liczby mieszkańców. 

W KPO poruszono także kwestię zwiększenia bezpieczeństwa transportu. Jak podkreślono, konieczna będzie m.in. "zmiana przepisów w zakresie wzmocnienia penalizacji wykroczeń drogowych".

Jak wyjaśniono, kara za nie musi stać się nieuchronna, chodzi też o egzekucję kary także w sytuacji braku wskazania przez właściciela pojazdu osoby nim kierującej w momencie popełniania wykroczenia.

"Dodatkowo zrealizowany zostanie przegląd systemu prawnego i organizacji ruchu w odniesieniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Istotnym elementem działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie również wdrożenie Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021 – 2030 oraz Programu Bezpiecznej infrastruktury Drogowej 2021-2024, który pozwoli zintensyfikować dotychczasowe działania w obszarze poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" – dodano.

Jak będzie rozliczana realizacja KPO?

Jak czytamy w projekcie, oczekiwanym rezultatem realizacji celu strategicznego Krajowego Planu Odbudowy jest zwiększenie zwiększenie produktywności gospodarki, która będzie zdolna do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, dostępnych dla większej liczby osób.

Do pomiaru efektów realizacji Planu będą wykorzystywane wskaźniki KPO: PKB na 1 mieszkańca, produktywność, stopa inwestycji oraz wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata.

gov.pl

Autorka/Autor:mp, mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Całemu zarządowi Orlenu w 2023 roku wypłacono w sumie ponad 24 miliony złotych z tytułu wynagrodzeń - wynika z opublikowanego we wtorek przez koncern sprawozdania rady nadzorczej. Najwięcej otrzymał były prezes - Daniel Obajtek.

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Źródło:
PAP

"Praktyki stosowane przez obie platformy mogą stanowić wielopoziomowe naruszenie krajowych i unijnych przepisów w zakresie między innymi ochrony konsumentów" - przekazało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W komunikacie wskazano, że chodzi o Temu i Shein.

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

- Dla pracodawców to najważniejsza zapowiedź obecnie rządzącej koalicji. Obecne rozwiązanie jest nieracjonalne - przekonuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi o zapowiadane przez Donalda Tuska przejęcie przez ZUS płacenia zasiłku chorobowego od pierwszego dnia L4. "Trwają analizy skutków finansowych" - wyjaśnia w odpowiedzi na pytania o losy projektu resort rodziny i pracy.

Głośna obietnica Tuska w sprawie ZUS. "Najważniejsza zapowiedź koalicji"

Głośna obietnica Tuska w sprawie ZUS. "Najważniejsza zapowiedź koalicji"

Źródło:
tvn24.pl

Wnioski o wakacje kredytowe w większości banków można składać już od 15 maja. Kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z odroczenia spłaty hipoteki, powinni jednak uważać, gdyż w tym roku program działa na nowych zasadach.

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Źródło:
tvn24.pl

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca, w którym zostanie wypłacona tak zwana 14. emerytura. Kancelaria premiera przekazała, że - tak jak w roku ubiegłym - miesiącem wypłat "czternastek" będzie wrzesień. Czternasta emerytura w podstawowej wysokości ma wynosić 1780,96 zł brutto.

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Oszczędności, nieruchomości, akcje i samochody znalazły się w oświadczeniach majątkowych europosłów przygotowanych w związku z końcem kadencji Parlamentu Europejskiego. Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Sejmu.

Europosłowie pokazali majątki

Europosłowie pokazali majątki

Źródło:
tvn24.pl

Ceny produktów spożywczych w ostatnich latach poszybowały w górę. Podwyżki nie ominęły również lodów. Najbardziej podrożały rożki, za które obecnie płacimy o 45 procent więcej niż jeszcze dwa lata temu - wynika z danych aplikacji PanParagon.

Cena może zmrozić. Duże wzrosty

Cena może zmrozić. Duże wzrosty

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe limity przychodów dla pracujących wcześniejszych emerytów i niektórych rencistów - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich przekroczenie powoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłacanego świadczenia

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Źródło:
PAP

Wkrótce rusza pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu (SCT). W związku z tym na ulicach Warszawy pojawią się samochody ze specjalnymi oznaczeniami. Warto jednak podkreślić, że zielone naklejki, umieszczane na przedniej szybie pojazdów, będą obowiązkowe tylko w niektórych przypadkach. Kogo obejmą nowe regulacje? 

Nowe oznaczenia na samochodach. Kogo będą dotyczyć?

Nowe oznaczenia na samochodach. Kogo będą dotyczyć?

Źródło:
tvn24.pl

Otrzymaliśmy informacje, że ceny sprzętu Xiaomi mogą być ustalane w wyniku niedozwolonego porozumienia - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym zostało wszczęte w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Przeszukano siedzibę Xiaomi Polska i dwóch dystrybutorów produktów tej marki.

Przeszukanie w siedzibie znanego producenta. "Obszerny materiał dowodowy"

Przeszukanie w siedzibie znanego producenta. "Obszerny materiał dowodowy"

Źródło:
PAP

Trwają prace nad przygotowaniem nowego modelu ugód dla osób spłacających mieszkaniowe kredyty frankowe - przekazał na konferencji prasowej prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Jak podkreślił, nowa propozycja będzie bardziej atrakcyjna w porównaniu do poprzedniej koncepcji opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Będzie nowy model ugody dla frankowiczów

Będzie nowy model ugody dla frankowiczów

Źródło:
PAP

Najbliższy czwartek, 30 maja, to dzień wolny od pracy. To oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu - przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR).

Przerwa w realizacji przelewów

Przerwa w realizacji przelewów

Źródło:
tvn24.pl

Czasem moglibyśmy uniknąć przykrych zdarzeń, jeżeli zrezygnowalibyśmy z danej wyprawy - mówił w programie "Dzień na świecie" na antenie TVN24 BiS dyrektor departamentu konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jakub Wawrzyniak. Zwracał uwagę, że przed wyjazdem zagranicznym trzeba dobrze się przygotować. Zdradził również, z jakimi nietypowymi prośbami o pomoc zgłaszają się Polacy do konsulatów.

Wakacje bez stresu. "Często zapominamy o najważniejszym"

Wakacje bez stresu. "Często zapominamy o najważniejszym"

Źródło:
TVN24 BiS

Na bardzo konkurencyjnym rynku sprzedaży internetowej już w pierwszym roku działalności znika 5 procent podmiotów. Po dziesięciu latach nadal działa zaledwie 37 procent - można przeczytać we wtorkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Większość firm w tej branży nie przetrwa

Większość firm w tej branży nie przetrwa

Źródło:
PAP

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Lotniczej postanowiła odwołać Michała Fijoła ze stanowiska prezesa spółki, powierzając jednocześnie jego obowiązki wiceprezesowi Bartoszowi Piechocie - przekazała PGL. Zarząd opuścił także członek zarządu do spraw finansowo-ekonomicznych Paweł Urbaniak.

Prezes Polskiej Grupy Lotniczej odwołany

Prezes Polskiej Grupy Lotniczej odwołany

Źródło:
PAP

- Jeżeli marszałek Szymon Hołownia i jego ugrupowanie nie poprą projektu w sprawie Kredytu zero procent, to szansa, że zostanie on wdrożony, radykalnie spada - stwierdził w poniedziałek w radiowym wywiadzie minister finansów Andrzej Domański.  

Sztandarowy program pod znakiem zapytania. "Szanse radykalnie spadają"

Sztandarowy program pod znakiem zapytania. "Szanse radykalnie spadają"

Źródło:
tvn24.pl

Za dwa tygodnie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zniknie ponad siedem milionów aut - wynika z szacunków Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o tak zwane martwe dusze, czyli samochody, które od dłuższego czasu nie mają ważnych badań technicznych ani ubezpieczenia OC.

Tego dnia z ewidencji znikną miliony aut

Tego dnia z ewidencji znikną miliony aut

Źródło:
tvn24.pl

Podejmujemy wszelkie działania, zmierzające do uratowania spółki PKP Cargo - poinformował w poniedziałek dziennikarzy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Dodał, że w ostatnich latach nie spotkał się na polskiej kolei z taką skalą patologii, jaka miała miejsce w spółce.

Duże kłopoty giganta. "To są działania konieczne, żeby spółka nie poszła na dno"

Duże kłopoty giganta. "To są działania konieczne, żeby spółka nie poszła na dno"

Źródło:
PAP

W poniedziałek poznaliśmy zwycięzców 13. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu, nazywanej "biznesowymi Oscarami". Laureatami zostali Radosław Kulesza, współzałożyciel i prezes szkoły Giganci Programowania, Władysław Grochowski, założyciel i prezes Arche, oraz Sylwia Gregorczyk-Abram, Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz z Fundacji Wolne Sądy. Nagroda Specjalna została przyznana śp. Mariuszowi Walterowi, jednemu z twórców TVN.

"Biznesowe Oscary" rozdane

"Biznesowe Oscary" rozdane

Źródło:
tvn24.pl

Sojusz zakupowy Auchan i Intermarche w Polsce. Dwie wielkie sieci handlowe chcą utworzyć wspólną strukturę, która będzie negocjować dostawy produktów spożywczych i niespożywczych przez najbliższe 10 lat. Spółki wystąpiły w tej sprawie o zgodę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - poinformowano w poniedziałek we wspólnym komunikacie.

Sojusz wielkich sieci handlowych w Polsce

Sojusz wielkich sieci handlowych w Polsce

Źródło:
PAP

W kwietniu 2024 roku 43 zakłady zadeklarowały zwolnienie 2,3 tysiąca pracowników - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w kwietniu 2023 roku 38 zakładów deklarowało zwolnienie 1,5 tysiąca pracowników.

Pracę może stracić ponad dwa tysiące osób. Deklaracje firm

Pracę może stracić ponad dwa tysiące osób. Deklaracje firm

Źródło:
PAP