Sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi grożą trzy nowe dyscyplinarki. Za podważanie legalności powołania sędziów

Źródło:
Oko.press, tvn24.pl
ETPCz: w sprawie sędziego Juszczyszyna naruszona została Europejska Konwencja Praw Człowieka
ETPCz: w sprawie sędziego Juszczyszyna naruszona została Europejska Konwencja Praw CzłowiekaTVN24
wideo 2/6
ETPCz: w sprawie sędziego Juszczyszyna naruszona została Europejska Konwencja Praw CzłowiekaTVN24

Olsztyńskiemu sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi grożą trzy nowe postępowania dyscyplinarne - napisał portal OKO.press. Chodzi o podważanie legalności powołania sędziów nominowanych przez neo-KRS. Sam sędzia ocenił, że to ciąg dalszy represji za "prezentowanie poglądów prawnych niezgodnych z wolą polityczną aktualnie rządzących". Jak dodał, poglądy te "mają oparcie w konstytucji".

Olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn w 2020 roku został zawieszony w czynnościach przez nieuznawaną i zlikwidowaną już Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Został jednocześnie odsunięty od orzekania. Zaczęło się od tego, że rozpatrując apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez nową, upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Juszczyszyn wydał postanowienie, w którym między innymi nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia wobec kandydatów do neo-KRS.

CZYTAJ: Prawomocny wyrok w sprawie sędziego Juszczyszyna. Sąd nakazał przywrócić go do pracy

W maju zeszłego roku Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych. Potem Juszczyszyn został przywrócony do pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, został jednak przeniesiony do wydziału rodzinnego (przed zawieszeniem był w wydziale cywilnym), gdzie orzeka od lipca zeszłego roku.

Teraz, jak napisał w sobotę OKO.press, sędziemu Juszczyszynowi grożą trzy nowe postępowania dyscyplinarne za podważanie legalności wyboru sędziów z Olsztyna, powołanych przez upolitycznioną KRS.

CZYTAJ: ETPCz: w sprawie sędziego Juszczyszyna naruszona została Europejska Konwencja Praw Człowieka

Sędzia Paweł Juszczyszyn przyszedł do Sądu Rejonowego w Olsztynie
Sędzia Paweł Juszczyszyn przyszedł do Sądu Rejonowego w Olsztynie TVN24

Postępowania wyjaśniające wobec Juszczyszyna

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego, działający przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, jednocześnie wiceprezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Tomasz Koszewski, który został powołany z udziałem neo-KRS, na początku grudnia 2022 roku wszczął w sprawie Juszczyszyna jedno, a na początku stycznia 2023 roku drugie postępowanie wyjaśniające - pisze OKO.press.

Oba wszczęto w kierunku złamania artykułu 107 paragraf 1, wprowadzonego tzw. ustawą kagańcową do ustawy o sądach powszechnych.

Punkt 2 tego przepisu mówi, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie "za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości". Punkt 3 stanowi zaś, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za "działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego, lub umocowanie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej".

We wszczętym 2 grudnia zeszłego roku postępowaniu wyjaśniającym zastępca rzecznika dyscyplinarnego uznał, że Juszczyszyn zakwestionował legalność powołania na sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie Adama Jaroczyńskiego (który jest jednocześnie wiceprezesem sądu rejonowego). Jak napisał OKO.press, sędzia Juszczyszyn uznał wydane przez Jaroczyńskiego orzeczenie za nieistniejące.

Jaroczyński i sprawa rozwodowa

Według publikacji, Jaroczyński w ramach prowadzonej przez siebie sprawy rozwodowej wydał zabezpieczenie, w którym określił prawo ojca do widzeń z dziećmi do czasu wydania wyroku. "Był jednak problem z egzekucją tego, więc ojciec złożył wniosek o przymuszenie żony do respektowania zasad widzeń z dziećmi. Ten wniosek trafił do sądu rejonowego i przydzielono go sędziemu Juszczyszynowi", orzekającemu teraz w wydziale rodzinnym - wyjaśnił portal.

Sędzia Juszczyszyn, orzekając w I instancji, miał wykonać zabezpieczenie wydane przez Jaroczyńskiego, ale - jak czytamy w OKO.press - uznał, że to nie jest orzeczenie, bo wydał je wadliwie powołany sędzia. Juszczyszyn miał oprzeć się na wyrokach ETPCz i TSUE, które podważyły status neo-KRS i jej decyzji.

Według OKO.press, po uprzedzeniu stron o wątpliwościach co do legalności zabezpieczenia wydanego przez Jaroczyńskiego rodzice sami ustalili zasady kontaktów z dziećmi w ugodzie i tego powodu Juszczyszyn umorzył sprawę.

Sędzia Paweł JuszczyszynTVN24

Czapski i sprawa dodatkowego zatrudnienia Juszczyszyna

We wszczętym 2 stycznia bieżącego roku postępowaniu wyjaśniającym Tomasz Koszewski zarzucił Juszczyszynowi kwestionowanie stosunku służbowego i skuteczności powołania sędziego Marcina Czapskiego, a także to, że zakwestionował skuteczność powołania Czapskiego na wiceprezesa olsztyńskiego sądu okręgowego.

We wrześniu zeszłego roku Czapski wezwał Juszczyszyna do uzupełnienia rzekomych braków w zgłoszeniu o podjęciu dodatkowego zatrudnienia. Chciał, by sędzia własnoręcznie podpisał zgłoszenie i złożył je przez specjalny system informatyczny.

W odpowiedzi Juszczyszyn napisał, że zgłoszenie wysłał specjalnym systemem i dodatkowo mailem, czyli tak, jak do tej pory było to przyjęte w sądzie w okresie epidemii. Dodał, że Czapski nie został prawidłowo powołany na sędziego, a tylko sędzia może być wiceprezesem sądu, dlatego jego wezwanie uznaje za bezskuteczne i bezprzedmiotowe.

Jak napisał OKO.press, dodatkowe zajęcie, które podjął Juszczyszyn, dotyczyło szkolenia prawnego dla pracowników urzędów. Sędzia prowadzić takie zajęcia już wcześniej i poprzednie władze sądu nie robiły mu w tej kwestii problemów.

Juszczyszyn: obecna władza polityczna już przegrała
Juszczyszyn: obecna władza polityczna już przegrała TVN24

Nawacki i sprawa fotografii z sopockiej restauracji

Według OKO.press sędziemu Juszczyszynowi grozi także trzecie postępowanie dyscyplinarne związane z tym, że w listopadzie 2019 roku w prawicowych mediach pojawiło się zdjęcie z obiadu w sopockiej restauracji. Na fotografii widać Juszczyszyna, warszawskiego sędziego Igora Tuleyę, prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystiana Markiewicza oraz - siedzących z nimi przy stole - prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego i prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. 

Według informacji OKO.press, "na Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie - po zmianach PiS w jego skład wchodzi prezes sądu okręgowego i prezesi podległych mu sądów rejonowych - Maciej Nawacki rzucił, że to trzeba wyjaśnić". Maciej Nawacki to prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie i członek neo-KRS bis, który blokował powrót do pracy Juszczyszyna. To on w 2020 roku publicznie podarł dokument, w którym sędziowie olsztyńskiego sądu rejonowego skrytykowali go za odsunięcie od orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna i żądali jego przywrócenia do pracy.

Maciej Nawacki przedziera uchwałyTVN 24

Jak czytamy w Oko.press, na wspomnianym wyżej Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie przyjęto uchwałę, by wystąpić do sędziego Juszczyszyna o wyjaśnienia. Miała to zrobić, w imieniu prezesa sądu okręgowego, Marta Grabek-Banaś, sędzia nominowana przez neo-KRS, prezes Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z nominacji resortu sprawiedliwości kierowanego przez Zbigniewa Ziobrę.

OKO.press napisał, że Juszczyszyn odpowiedział, iż zgodnie z ustawą o sądach prezesa sądu może zastępować jedynie wiceprezes, a w razie jego nieobecni wyznaczony sędzia. Miał zaznaczyć, że Grabek-Banaś nie jest wiceprezesem a także nie jest sędzią sądu okręgowego, ponieważ nominację dała jej neo-KRS, która nie jest organem zgodnym z konstytucją. Jej powołanie nie jest więc skuteczne, w związku z tym nie ma prawa żądać od niego wyjaśnień.

Zgodnie z ustaleniami OKO.press, w tej sprawie po raz drugi miało zebrać się Kolegium, gdzie miała paść propozycja by o spotkaniu Juszczyszyna z prezydentami miast zawiadomić lokalnego rzecznika dyscyplinarnego. Uchwała nie przeszła, "co nie oznacza, że sprawa nie trafi do rzecznika, bo może ją tam skierować prezes sądu okręgowego Michał Lasota" (zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych - stwierdził portal.

Juszczyszyn: to ciąg dalszy represji

Sędzia Juszczyszyn, pytany przez OKO.press o obiad z prezydentami miast, powiedział, że nie ma nic do ukrycia. "Iustitia wygrała grant z funduszy norweskich na akcję 'Rządy Prawa - Wspólna Sprawa'. Partnerem akcji jest Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski, którego przewodniczącym jest Karnowski, a Dulkiewicz jest w radzie Ruchu" - wyjaśnił. Dodał, że w ramach tej akcji odbyło spotkanie z obywatelami i projekcja filmu "Sędziowie pod presją".

Sędzia powiedział, że dla niego "ta sprawa i trwające dwa postępowania wyjaśniające to ciąg dalszy represjonowania mnie za prezentowanie poglądów prawnych niezgodnych z wolą polityczną aktualnie rządzących, a które mają oparcie w konstytucji".

Autorka/Autor:js//rzw

Źródło: Oko.press, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości

Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie i wzrost obaw, że dojdzie do bezpośredniej konfrontacji Izraela z Iranem, rodzą pytania o potencjał wojskowy, jakim dysponuje Teheran. Jak silna jest armia Iranu i jakie ma możliwości w regionie?

Jak silna jest armia Iranu? Eksperci wskazują na główny atut i największą słabość

Jak silna jest armia Iranu? Eksperci wskazują na główny atut i największą słabość

Źródło:
New York Times, BBC, tvn24.pl

Jacek Protasiewicz został odwołany z funkcji wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję podjął premier Donald Tusk - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Protasiewicz skomentował tę informację. "Chyba lepiej, bo... Polska jest najważniejsza!" - napisał.

Premier odwołał Jacka Protasiewicza z funkcji wicewojewody. Jest reakcja polityka

Premier odwołał Jacka Protasiewicza z funkcji wicewojewody. Jest reakcja polityka

Źródło:
tvn24.pl

W Jagatowie (woj. pomorskie) znaleziono zwłoki 40-letniej kobiety z ranami kłutymi. Trwa policyjna obława. Policja publikuje wizerunek poszukiwanego mężczyzny. To 43-letni Rafał Zyska, który może przebywać na terenie powiatu gdańskiego. Funkcjonariusze przeczesują teren, w akcji uczestniczy także policyjny śmigłowiec.

Obława po zabójstwie. Policja przeczesuje teren, w akcji policyjny śmigłowiec

Obława po zabójstwie. Policja przeczesuje teren, w akcji policyjny śmigłowiec

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Argentyna zmaga się z największą epidemią dengi w historii kraju. W ostatnich miesiącach z jej powodu zmarło prawie 200 osób. Choroba ta roznoszona jest przez komary i według lokalnych mediów władze z nadzieją czekają teraz na dostawę preparatów owadobójczych z Polski.

Argentyna walczy z największą w historii epidemią. Czeka na pomoc z Polski

Argentyna walczy z największą w historii epidemią. Czeka na pomoc z Polski

Źródło:
PAP

Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sanoku podczas mszy świętej podpowiedział parafianom, na kogo mają zagłosować w drugiej turze wyborów na burmistrza Sanoka (woj. podkarpackie). Zaapelował, aby mieszkańcy "popatrzyli dobrze na nazwisko" obecnego burmistrza. W rozmowie z tvn24.pl proboszcz powiedział, że "mówił to, co czuł". - Księża nie powinni wskazywać konkretnych kandydatów - komentuje rzecznik Archidiecezji Przemyskiej.

Kampania wyborcza podczas mszy. "Popatrzcie dobrze na to nazwisko"

Kampania wyborcza podczas mszy. "Popatrzcie dobrze na to nazwisko"

Źródło:
tvn24.pl

Wiceminister Paweł Zgórzyński złożył rezygnację, gdy ponownie uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - poinformował rzecznik Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Michał Syska. Jego obowiązki przejęła wiceminister Katarzyna Nowakowska.

Pierwsze zmiany w rządzie. Katarzyna Nowakowska przejęła obowiązki Pawła Zgórzyńskiego

Pierwsze zmiany w rządzie. Katarzyna Nowakowska przejęła obowiązki Pawła Zgórzyńskiego

Źródło:
PAP

Kazachstan zmaga się z największą od 80 lat powodzią. Żywioł pustoszy ogromne obszary kraju, niesie ze sobą także ryzyko rozprzestrzenienia się niebezpiecznych chorób zakaźnych, między innymi wąglika. Dzieje się tak dlatego, że woda podmywa miejsca, w których składowane były szczątki zabitych i chorych zwierząt - podał w poniedziałek portal spik.kz.

Wody powodziowe podmywają siedliska wąglika

Wody powodziowe podmywają siedliska wąglika

Źródło:
PAP, tass.com

Komisja Europejska wypłaciła Polsce 6,3 miliarda euro z Krajowego Planu Odbudowy - poinformowała w poniedziałek w mediach społecznościowych ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To równowartość około 27 miliardów złotych. Środki mają popłynąć między innymi na program Czyste Powietrze oraz likwidację białych plam w obszarze szerokopasmowego internetu w Polsce.

"Największy przelew z UE w historii naszego członkostwa". Miliardy z KPO na koncie

"Największy przelew z UE w historii naszego członkostwa". Miliardy z KPO na koncie

Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Andrzej Duda to odrębny gracz polityczny i Komisja Europejska jest tego świadoma - mówiła ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zapewniła, że "w pierwszym możliwym momencie, kiedy będzie można przejść cały proces legislacyjny w sprawie reformy praworządności, ten proces będzie przeprowadzony". - To jest ten sygnał, który Bruksela od nas dostała - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz: Komisja Europejska rozumie, jakie są warunki w Polsce. Prezydent to odrębny gracz

Pełczyńska-Nałęcz: Komisja Europejska rozumie, jakie są warunki w Polsce. Prezydent to odrębny gracz

Źródło:
TVN24

Wypadek na Szpiglasowej Przełęczy w Zakopanem. Podczas schodzenia grupy turystów, jedna z kobiet spadła z dużej wysokości. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Jej życia nie udało się jednak uratować.

Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turystka spadła z dużej wysokości

Źródło:
PAP

Dzisiaj możliwości produkcyjne polskiego przemysłu zbrojeniowego są niewystarczające - mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że "zaniechania w zakresie produkcji amunicji są gigantyczne". - Przed nami wiele lat transformacji i inwestycji w obronę przeciwlotniczą. Dobrze, że mamy wsparcie sojusznicze. Chcielibyśmy, żeby ono było jeszcze większe i o to będziemy zabiegać - zapewnił szef MON.

Polskie "zaniechania w zakresie produkcji amunicji są gigantyczne"

Polskie "zaniechania w zakresie produkcji amunicji są gigantyczne"

Źródło:
TVN24

Aktywiści związani z organizacją Ostatnie Pokolenie zapowiedzieli blokady mostów w Warszawie. Na moście Świętokrzyskim pięć osób położyło się na jezdni, ale zostały natychmiast ściągnięte przez policjantów i wylegitymowane.

Zwiększone siły policji w okolicach warszawskich mostów

Zwiększone siły policji w okolicach warszawskich mostów

Źródło:
tvnwarszawa.pl /PAP

"Jesteście najlepsi na tym cholernym świecie, na całym świecie" - prezydent USA Joe Biden podziękował dowódcom eskadr myśliwskich za udział w operacji obronnej Izraela podczas irańskiego ataku.

"Jesteście najlepsi na tym cholernym świecie". Drony i pociski Iranu zestrzelone, Biden dziękuje dowódcom

"Jesteście najlepsi na tym cholernym świecie". Drony i pociski Iranu zestrzelone, Biden dziękuje dowódcom

Źródło:
tvn24.pl, PAP

W rosyjskim obwodzie tiumeńskim, położonym na Syberii, sytuacja powodziowa jest bardzo trudna. Zdaniem gubernatora tego regionu poziom wody w rzekach może osiągnąć rekordowo wysokie wartości. W Kurganie w związku z powodzią ewakuowano ponad siedem tysięcy osób.

"Rodacy, natychmiast opuśćcie te obszary"

"Rodacy, natychmiast opuśćcie te obszary"

Aktualizacja:
Źródło:
Reuters

Po gorącym, a miejscami nawet upalnym weekendzie, w Chorwacji nastąpi diametralna zmiana aury. W tym tygodniu miejscami ma pojawić się śnieg, poza tym powieje silny wiatr - donosi w poniedziałek dziennik "Jutarnji list".

W Chorwacji jest upalnie. Lada moment miejscami spadnie śnieg

W Chorwacji jest upalnie. Lada moment miejscami spadnie śnieg

Źródło:
PAP
Komendant główny przyznaje: policja też korzystała z Pegasusa

Komendant główny przyznaje: policja też korzystała z Pegasusa

Źródło:
tvn24.pl
Premium

Z Jeziora Długiego w Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie) wyłowiono ciało ponad 80-letniego mężczyzny. Zauważyła je przypadkowa kobieta, która wsiadała do autobusu z pobliskiego przystanku. Policja ustala tożsamość seniora.

Zwłoki mężczyzny w jeziorze w centrum miasta

Zwłoki mężczyzny w jeziorze w centrum miasta

Źródło:
PAP

Poznaną kobietę zaprowadził do piwnicy jednego z budynków przy ulicy Koszykowej w Warszawie, gdzie ją uwięził. Policjanci, którzy jej szukali, usłyszeli wołanie o pomoc. Uwolnili kobietę i tego samego dnia zatrzymali podejrzanego.

Poznał kobietę i uwięził ją w piwnicy

Poznał kobietę i uwięził ją w piwnicy

Źródło:
tvnwarszawa.pl

W marcu na portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 262,6 tysiąca nowych ofert pracy, czyli 19 procent mniej niż przed rokiem - wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Grant Thornton. Z badania wynika, że w marcu największy spadek liczby ofert pracy w ujęciu rocznym zanotowano w branży informatycznej – pracodawcy opublikowali tu aż o 50 proc. mniej ofert niż rok temu.

Niepokojące dane z rynku pracy. Największy spadek w branży informatycznej

Niepokojące dane z rynku pracy. Największy spadek w branży informatycznej

Źródło:
PAP

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek stwierdził, że "sytuacja prawna, do której doprowadził marszałek Sejmu" wymaga tego, by kierować przyjmowane przez Sejm ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Dodał, że "sytuacja nie zniknie", jeśli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną europosłami.

Prezydent kieruje ustawy do TK. Mastalerek: jeśli Kamiński i Wąsik zostaną europosłami, ta sytuacja nie zniknie

Prezydent kieruje ustawy do TK. Mastalerek: jeśli Kamiński i Wąsik zostaną europosłami, ta sytuacja nie zniknie

Źródło:
TVN24

27-latek, który na początku marca chciał ukraść kilka butelek whiskey, ale podczas ucieczki przewrócił się i potłukł łup, ponownie wszedł do tego samego sklepu i zabrał 10 opakowań czekoladek. Jak informuje współwłaściciel sklepu, mężczyzna przyszedł w tej samej czapce co na początku marca i wcale nie przeszkadzało mu to, że kradnie w oku kamery.

Nie udało mu się z alkoholem, wrócił po słodycze.  Nagranie

Nie udało mu się z alkoholem, wrócił po słodycze.  Nagranie

Źródło:
tvn24.pl

Na parkingu Centrum Zdrowia Dziecka doszło do uszkodzenia kilku aut. Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl, sprawczyni kolizji tłumaczyła, że pomyliła pedały.

Kilka aut uszkodzonych na parkingu szpitala. "Kierująca pomyliła pedały"

Kilka aut uszkodzonych na parkingu szpitala. "Kierująca pomyliła pedały"

Źródło:
tvnwarszawa.pl

IMGW ostrzega przed burzami, podczas których może pojawić się opad gradu. W części kraju obowiązują też alarmy przed silnym deszczem, który spadnie w czasie burz.

Burze i ulewy. Alerty IMGW w ośmiu województwach

Burze i ulewy. Alerty IMGW w ośmiu województwach

Aktualizacja:
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl