Dariusz Barski "w stanie spoczynku", jego obowiązki przejmie Jacek Bilewicz

Aktualizacja:
Źródło:
PAP
Resort sprawiedliwości: Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku
Resort sprawiedliwości: Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynkuTVN24
wideo 2/8
Resort sprawiedliwości: Dariusz Barski w stanie spoczynkuTVN24

Od 12 stycznia Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje "niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości w piątkowym komunikacie. Resort poinformował też, że pełniącym obowiązki prokuratora krajowego będzie Jacek Bilewicz. Natomiast osobny komunikat w tej sprawie pojawił się na stronie Prokuratury Krajowej. Napisano, że "funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski" i stwierdzono, że pismo Bodnara "nie wywołuje żadnych skutków prawnych".

"W dniu 12 stycznia 2024 roku Prokurator Generalny Pan prof. Adam Bodnar w czasie spotkania z Prokuratorem Krajowym Panem Dariuszem Barskim wręczył mu dokument stwierdzający, że przywrócenie go do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro, zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał" - napisano w komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

"W efekcie od dnia przekazania powyższego stanowiska Prokuratora Generalnego, a więc od 12 stycznia 2024 roku Pan Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - dodano.

"Począwszy od dnia 15 stycznia 2024 roku Prokurator Generalny Adam Bodnar będzie urzędował w siedzibie Prokuratury Krajowej. W ramach realizowanych jako Prokurator Generalny zadań będzie dbał i czuwał nad sprawnym i prawidłowym funkcjonowaniem Prokuratury Krajowej. Ponadto będzie monitorował proces przystępowania Polski do Prokuratury Europejskiej" - napisano dalej.

Stan służby czynnej a stan spoczynku - czym się różnią?

Resort tłumaczy również, jaka jest różnica między stanem służby czynnej a stanem spoczynku. "Według obowiązującego prawa prokuratorzy mogą znajdować się w dwóch stanach służby – służbie czynnej lub w stanie spoczynku. Prokurator w służbie czynnej może być powoływany na wszelkie odpowiednie funkcje, zobowiązany jest do aktywnego świadczenia w ramach wykonywanych zadań, w zamian otrzymuje 100% uposażenia oraz katalog dodatków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi" - napisano. 

"Natomiast prokurator w stanie spoczynku nie wykonuje już żadnych zadań, nie może pełnić funkcji w jednostkach prokuratury, jednakże otrzymuje uposażenie, co do zasady nie mniejsze niż 75% uposażenia w stanie czynnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba która pozostaje w stanie spoczynku nie ma możliwości bycia prokuratorem w Prokuraturze Krajowej, a także samym Prokuratorem Krajowym. Aby być Prokuratorem Krajowym, trzeba pozostawać w służbie czynnej" - wskazano.

Resort sprawiedliwości: przywrócenie Barskiego do służby czynnej dokonane bez odpowiedniej podstawy prawnej

W dalszej części komunikatu resort wyjaśnia, jaka jest sytuacja prawna Dariusza Barskiego. 

Pan Dariusz Barski jest wieloletnim prokuratorem, który w roku 2007 pełnił funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego (ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry) oraz Prokuratora Krajowego. Po likwidacji Prokuratury Krajowej w 2010 roku przeszedł w stan spoczynku. W dniu 16 lutego 2022 roku, na postawie przepisu art. 47 ustawy wprowadzającej ustawę prawo o prokuraturze, został przywrócony do służby czynnej, a następnie w dniu 18 marca 2022 został powołany na pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego. Zastąpił na tym stanowisku Bogdana Święczkowskiego, wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - przypomniano. 

"Jednakże przywrócenie go do służby czynnej w 2022 roku zostało dokonane bez odpowiedniej podstawy prawnej. Pismo wręczone Panu Dariuszowi Barskiemu w dniu 12 stycznia 2024 stwierdza więc jego pozostawanie w stanie spoczynku, co oznacza brak możliwości pełnienia przez Pana Dariusza Barskiego funkcji Prokuratora Krajowego" - poinformowano.

Przekazano też, że "dokonana wewnętrznie w Ministerstwie Sprawiedliwości analiza stanu faktycznego i prawnego, a także pozyskane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zewnętrzne opinie prawne od uznanych ekspertów i autorytetów prawniczych, tj. prof. Anny Rakowskiej (Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki), prof. Sławomira Patyry (Katedra Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz prof. Grzegorza Kucy (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński), wskazują jednoznacznie, że działania podjęte przez Pana Ministra Zbigniewa Ziobrę w dniu 16 lutego 2022 roku, poprzedzone wnioskiem z tego samego dnia Pana prokuratora Dariusza Barskiego, zostały dokonane bez należytej podstawy prawnej i nie wywołują skutków".

Resort sprawiedliwości: przepis, na który się powołano, miał charakter czasowy

"Przeprowadzona analiza przepisów prawa oraz ich wykładni dokonana w oparciu o dostępne reguły interpretacyjne wskazała w sposób jednoznaczny, że przywrócenie Pana prokuratora Dariusza Barskiego do czynnej służby w dniu 16 lutego 2022 roku przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów, to jest przez zastosowanie przepisów ustawy, które już nie obowiązywały (czyli ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Przepisy wprowadzające – Prawo o prokuraturze)" - czytamy dalej w komunikacie prokuratury.  Stwierdzono, że "działanie Zbigniewa Ziobro zatem nie wywołało skutków prawnych, to jest faktycznie nie przywracało Pana Dariusza Barskiego do służby czynnej".

"Przywołany jako podstawa prawna przepis art. 47 § 1 i 2 PWPoP (Przepisy wprowadzające - Prawo o prokuraturze - red.) posiadał bowiem charakter incydentalny, czasowy i był zawarty w ustawie wprowadzającej nowe przepisy o prokuraturze. Przepis ten w istocie pozwalał na skorzystanie z jego dobrodziejstw jedynie w okresie dwóch miesięcy od jego wejścia w życie w 2016 roku, precyzyjnie wyłącznie w okresie od 4 marca 2016 do 4 maja 2016 roku. Dlatego też nie sposób uznać skuteczności decyzji Prokuratora Generalnego podjętej w trybie wspomnianego przepisu w dniu 16 lutego 2022 roku, a zatem po upływie blisko 6 lat od zakończenia jego obowiązywania" - napisał resort sprawiedliwości.

"Zaistniała sytuacja powoduje, że Pan Dariusz Barski od dnia 12 stycznia 2024 roku nie będąc już prokuratorem w służbie czynnej, nie spełnia przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym, co oznacza, że od dnia 12 stycznia 2024 rok nie pełni tej funkcji, co zostało stwierdzone w piśmie doręczonym mu w dniu 12 stycznia 2024 roku. Pan Dariusz Barski z dniem 12 stycznia 2024 roku nie jest już Prokuratorem Krajowym" - dodano w dalszej części komunikatu.

Resort sprawiedliwości o tym, jakie decyzje Barskiego "pozostają w mocy"

"Wszelkie decyzje władcze jakie zostały podjęte przez Pana prokuratora Dariusza Barskiego od dnia 18 marca 2022 roku do dnia 11 stycznia 2024 roku pozostają w mocy w tym zakresie, w jakim prokurator Dariusz Barski działał na podstawie upoważnienia i w imieniu Prokuratura Generalnego. Natomiast w przypadku samodzielnych rozstrzygnięć podejmowanych przez Prokuratora Krajowego wszelkie kwestie w tym zakresie będą przedmiotem szczegółowej analizy i w zależności od jej wyników będą podejmowane dalsze decyzje" - napisano.

Dodano, że "pan prokurator Dariusz Barski dalej pozostaje prokuratorem, z tym, że jest prokuratorem w stanie spoczynku, z pełnymi uprawnieniami, w tym odpowiednim, zgodnym z obowiązującym przepisami uposażeniem".

"Obowiązujące przepisy nie precyzują trybu ewentualnego odwołania czy postępowania przez Pana prokuratora Dariusza Barskiego w związku z zakomunikowanymi mu dzisiaj treściami, jednakże w Polsce, w której następuje obecnie proces przywracania praworządności, każdy obywatel ma zagwarantowane w Konstytucji prawo do sądu i jeśli Pan Dariusz Barski będzie chciał z niego skorzystać, to może to oczywiście zrobić" - napisało Ministerstwo Sprawiedliwości.    

Jacek Bilewicz "pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego"

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało także, że "prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego".

Wcześniej o nominacji dla Bilewicza poinformował Maciej Duda z "Superwizjera" TVN.

"Nie trzeba było szukać żadnych kruczków"

Komunikat wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie Dariusza Barskiego komentowali w programie "Tak jest" w TVN24 Magdalena Biejat (Lewica, partia Razem) i Marcin Horała (PiS).

Biejat mówiła, że ministerstwo znalazło "prosty sposób", aby odsunąć Barskiego. - Decyzja wynikała z kompletnego lekceważenia poprzedniego prokuratora generalnego dla przepisów prawa. Ówczesny minister Zbigniew Ziobro przywołał z powrotem do czynnej służby prokuratora Barskiego, choć wtedy po prostu działał na podstawie przepisów, które nie obowiązywały. Nie trzeba było szukać żadnych kruczków ani pomysłów, jak sobie z tą sytuacją poradzić - tłumaczyła Biejat.

Inne zdanie na ten temat wyraził Marcin Horała z PiS. - O całej sprawie dowiedzieliśmy się kilkanaście minut temu, więc może są jakieś jej okoliczności, które jeszcze nie są znane. W tym momencie wszystko jednak wskazuje na to, że zostało złamane prawo. Ustawa o prokuraturze mówi, że odwołanie prokuratura krajowego może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą prezydenta - mówił.

- Dlatego jeśli nawet pan minister Bodnar dopatrzył się jakichś nieprawidłowości w powołaniu, to powinien wystosować pismo do prezydenta i poprosić go o zgodę - powiedział Horała.

Biejat o decyzji MS ws. Barskiego: nie trzeba było szukać kruczków
Biejat o decyzji MS ws. Barskiego: nie trzeba było szukać kruczkówTVN24

Oświadczenie na stronie Prokuratury Krajowej: pismo Bodnara nie wywołuje żadnych skutków prawnych

Oddzielne oświadczenie w tej sprawie pojawiło się na stronie Prokuratury Krajowej.

"Prokuratura Krajowa oświadcza, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski. Pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z dnia 12 stycznia 2024 r. w którym wskazuje on, że jego zdaniem Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku począwszy od jego przeniesienia w stan spoczynku w trybie określonym w nieobowiązującej ustawie z dnia 9 października 2009 roku, nowelizującej poprzednią ustawę o prokuraturze, nie wywołuje żadnych skutków prawnych" - napisano w komunikacie.

"Pismo Prokuratora Generalnego z dnia 12 stycznia 2024 r. należy traktować jako nieopartą na jakiejkolwiek rzeczywistej podstawie prawnej próbę pozbawienia Prokuratora Krajowego możliwości wykonywania funkcji w drodze obejścia ustawowego mechanizmu odwoływania z tego stanowiska określonego w Prawie o prokuraturze, a wymagającego dla swej skuteczności zgody Prezydenta RP" - stwierdzono.

Dodano, że "pismo Prokuratora Generalnego nie jest jakąkolwiek decyzją, która mogłaby wywrzeć skutek prawny, a wyłącznie jego własną interpretacją prawa". "Podkreślić należy, że przepisy na które powołuje się Prokurator Generalny od początku obowiązywania Prawa o prokuraturze nigdy nie były kwestionowane ani interpretowane w taki sposób w jaki przedstawił to Prokurator Generalny" - napisano.  

"Rozumowanie Prokuratora Generalnego prowadziłoby do wniosku, że Prokurator Dariusz Barski w całym okresie sprawowania funkcji Prokuratora Krajowego, od dnia 18 marca 2022 roku, w rzeczywistości pozostawał w stanie spoczynku czyli na prokuratorskiej emeryturze. Kompletnie nielogiczne rozumowanie tego rodzaju może rodzić niebezpieczeństwo kwestionowania ważności i skuteczności wszystkich decyzji podjętych w okresie sprawowania funkcji przez Prokuratora Krajowego, począwszy od decyzji o charakterze organizacyjnym, finansowym, osobowym po decyzje procesowe podjęte w konkretnych postępowaniach, w konsekwencji prowadząc do zakwestionowania ważności tych postępowań oraz wywołując szkodę dla obywateli, których interesów te postępowania dotyczyły, a zwłaszcza ofiar przestępstw" - czytamy dalej.

"Pismo Prokuratora Generalnego mające charakter wyłącznie jego opinii nie może wywrzeć i nie wywiera jakichkolwiek skutków prawnych, a w szczególności nie wpływa na statusu służbowy Prokuratora Dariusza Barskiego oraz sprawowaną przez niego zgodnie z obowiązującym prawem funkcję Prokuratora Krajowego" - napisano.

"Zarówno Prokurator Krajowy jak również pozostali Zastępcy Prokuratora Generalnego stanowczo sprzeciwiają się próbom obejścia uregulowań ustawowych dotyczących odwoływania Prokuratora Krajowego, które dla swej skuteczności wymagają zgody Prezydenta RP" - podkreślono na zakończenie.

Autorka/Autor:mjz / prpb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/@MS_GOV_PL

Pozostałe wiadomości

Wybory samorządowe dobiegły końca. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała już wyniki II tury wyborów na prezydentów wszystkich miast, w których w niedzielę toczyła się walka o zwycięstwo. W tvn24.pl podajemy listę zwycięzców.

Wybory samorządowe - II tura. Pełne wyniki z miast

Wybory samorządowe - II tura. Pełne wyniki z miast

Źródło:
tvn24.pl

Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej wygrał wybory na prezydenta Krakowa, uzyskując 51,04 proc. głosów. Miał minimalną przewagę nad swoim kontrkandydatem, bezpartyjnym Łukaszem Gibałą, na którego zagłosowało zaledwie nieco ponad pięć tysięcy wyborców mniej niż na kandydata KO. Frekwencja w stolicy Małopolski wyniosła 45,5 procent.

Aleksander Miszalski nowym prezydentem Krakowa

Aleksander Miszalski nowym prezydentem Krakowa

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

38-letnia Aleksandra Kosiorek wyraźnie wygrała drugą turę wyborów prezydenckich w Gdyni. Oddano na nią 62,49 proc. głosów, a na jej rywala Tadeusza Szemiota z Koalicji Obywatelskiej - 37,51 proc. Szemiot (KO) pogratulował swojej kontrkandydatce zwycięstwa. To oznacza, że w całym Trójmieście będą rządzić kobiety.

W Gdyni wygrała Aleksandra Kosiorek. Duża przewaga

W Gdyni wygrała Aleksandra Kosiorek. Duża przewaga

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Łukasz Filipowicz pokonał Agnieszkę Nowak-Gąsienicę z PiS – wynika z danych podawanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Nowy burmistrz podziękował już wyborcom i przyjął gratulacje od rywalki.

PiS bez burmistrza pod Tatrami, w sztabie Łukasza Filipowicza "owacje, śpiewy, euforia"

PiS bez burmistrza pod Tatrami, w sztabie Łukasza Filipowicza "owacje, śpiewy, euforia"

Źródło:
tvn24.pl

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej Agata Wojda pokonała w Kielcach Marcina Stępniewskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Nowa prezydentka Kielc otrzymała w drugiej turze 56,54 proc. głosów. Na jej rywala, Marcina Stępniewskiego z PiS, głos oddało 43,46 proc. wyborców. - Tak często w tej kampanii wyborczej słyszałam, że Kielce nie są gotowe, by prezydentką miasta była kobieta. Prawdopodobnie są! – cieszyła się Wojda po ogłoszeniu sondażowych wyników.

Agata Wojda wygrywa wybory w Kielcach

Agata Wojda wygrywa wybory w Kielcach

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Premier Donald Tusk opublikował serię wpisów w mediach społecznościowych po zakończeniu drugiej tury wyborów samorządowych. Wymienił w nich miasta, w których kandydaci popierani przez Koalicję Obywatelską "chyba" wygrali drugą turę.

Seria wpisów Donalda Tuska. "To jest dopiero coś"

Seria wpisów Donalda Tuska. "To jest dopiero coś"

Źródło:
TVN24

Rządzący od 18 lat Zieloną Górą Janusz Kubicki przegrał w drugiej turze z Marcinem Pabierowskim (Koalicja Obywatelska). Urzędujący prezydent już po pierwszych cząstkowych wynikach pogratulował rywalowi.

Prezydent Zielonej Góry sam ogłosił swoją porażkę

Prezydent Zielonej Góry sam ogłosił swoją porażkę

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Mirosław Lech od 33 lat jest wójtem gminy Korycin na Podlasiu – i właśnie wygrał kolejną kadencję. Tym razem jednak poczuł oddech rywalki na karku, bo o wyniku zadecydował dokładnie jeden głos.

W pierwszej turze różnili się 14 głosami, w drugiej już tylko jednym

W pierwszej turze różnili się 14 głosami, w drugiej już tylko jednym

Źródło:
tvn24.pl

Polityk Konfederacji, Patryk Marjan, zostanie nowym prezydentem Bełchatowa. W drugiej turze wyborów samorządowych uzyskał prawie 62,89 proc. głosów. "Wygrana zaledwie 32-letniego Patryka jest największym w historii sukcesem wyborczym środowiska wolnościowego w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych lider partii Nowa Nadzieja, poseł Sławomir Mentzen.

Polityk Konfederacji będzie prezydentem. "Największy w historii sukces wyborczy"

Polityk Konfederacji będzie prezydentem. "Największy w historii sukces wyborczy"

Źródło:
tvn24.pl

Robert Szewczyk pokonał Czesława Małkowskiego w wyborach na prezydenta Olsztyna. Członek Platformy Obywatelskiej uzyskał w drugiej turze wyborów 53,33 proc. głosów.

Robert Szewczyk nowym prezydentem Olsztyna

Robert Szewczyk nowym prezydentem Olsztyna

Źródło:
tvn24.pl

Porażka kandydata PiS w gminie Czarny Dunajec. Burmistrz Marcin Ratułowski (Trzecia Droga) zachowa urząd. Dotychczas partia Jarosława Kaczyńskiego cieszyła się w tym rejonie dużym poparciem – to jednak nie wystarczyło, by zapewnić wygraną Pawłowi Dziubkowi.

PiS przegrał w jednym z podhalańskich bastionów

PiS przegrał w jednym z podhalańskich bastionów

Źródło:
tvn24.pl

Według wstępnych danych Paweł Gulewski z KO zdobył zdecydowaną przewagę nad urzędującym prezydentem Torunia Michałem Zaleskim. Oznacza to, że walczący o kolejną reelekcję Zaleski po pięciu kadencjach żegna się z urzędem.

Szóstej kadencji w Toruniu nie będzie

Szóstej kadencji w Toruniu nie będzie

Źródło:
tvn24.pl

Krzysztof Kukucki wygrywa we Włocławku z prezydentem miasta Markiem Wojtkowskim z Koalicji Obywatelskiej. Na senatora Lewicy oddano 56,23 proc. głosów, a na jego rywala - 43,72 proc. głosów.

We Włocławku porażka prezydenta

We Włocławku porażka prezydenta

Źródło:
TVN24.pl

Jacek Wójcicki pozostanie prezydentem Gorzowa Wielkopolskiego. Zagłosowało na niego 61,23 proc. wyborców. Jego kontrkandydat - Piotr Wilczewski z Koalicji Obywatelskiej - uzyskał 38,77 proc. poparcia.

Strażak nadal prezydentem. W Gorzowie bez zmian

Strażak nadal prezydentem. W Gorzowie bez zmian

Źródło:
tvn24.pl

Agnieszka Rupniewska zmierzyła się z urzędującą prezydentką Zabrza już po raz drugi – jednak tym razem udało jej się pokonać Małgorzatę Mańkę-Szulik. Po czterech kadencjach weteranka oddaje stanowisko.

Koniec epoki w Zabrzu. Prezydentkę zastąpi prezydentka

Koniec epoki w Zabrzu. Prezydentkę zastąpi prezydentka

Źródło:
tvn24.pl

Beata Dudzińska (Koalicja Obywatelska) wygrała wybory na prezydenta Piły. Zdobyła 71,01 proc. głosów, a Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości - 28,99 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Przejęła rządy komisaryczne, została prezydentką Piły

Przejęła rządy komisaryczne, została prezydentką Piły

Źródło:
PAP

Jacek Jaśkowiak zdecydowanie wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Poznaniu. Po przeliczeniu wszyskich obwodów głosowania na obecnego włodarza miasta wynika, że oddało na niego głosy 70,67 procenta poznaniaków.

W Poznaniu bez sensacji. Zdecydowana przewaga Jaśkowiaka

W Poznaniu bez sensacji. Zdecydowana przewaga Jaśkowiaka

Źródło:
tvn24.pl

Jacek Sutryk wygrał drugą turę wyborów we Wrocławiu. Zdobył aż 68,29 procent głosów, a Izabela Bodnar, kandydatka Trzeciej Drogi, 31,71 procent głosów - wynika z pełnych danych z miejskich komisji opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą po godzinie 2 w nocy. Tym samym nie dojdzie do zmiany władzy w stolicy Dolnego Śląska.

Wybory 2024. Zdecydowane zwycięstwo Sutryka w drugiej turze we Wrocławiu

Wybory 2024. Zdecydowane zwycięstwo Sutryka w drugiej turze we Wrocławiu

Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl

Maciej Gramatyka z Koalicji Obywatelskiej został nowym prezydentem Tychów (woj. śląskie). Polityk zdobył 58,64 proc. głosów, pokonując tym samym kandydata PiS Sławomira Wróbla. Gramatyka rządzi miastem od kilku miesięcy jako komisarz po tym, jak urzędujący od 2000 roku Andrzej Dziuba zdobył mandat senatorski.

Tychy mają nowego prezydenta. Zmiana po 24 latach

Tychy mają nowego prezydenta. Zmiana po 24 latach

Źródło:
PAP

Radosław Witkowski popierany m.in. przez Koalicję Obywatelską wygrywa z poparciem 60,5 proc. wyborców II turę wyborów prezydenta Radomia - wynika z badania exit poll przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie serwisu LokalnaPolityka.pl. Jego rywal Artur Standowicz z Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 39,5 proc. poparcia.

W Radomiu bez zmian. Witkowski pozostanie prezydentem

W Radomiu bez zmian. Witkowski pozostanie prezydentem

Źródło:
PAP

Moda na hałas może nie jest powszechna, bo tylko w pewnych kręgach automaniaków, którzy lubują się w tak zwanych sportowych wydechach. Za to trudno jej nie zauważyć. Jeszcze trudniej z nią wytrzymać. I nie chodzi tylko o komfort.

Groźna moda wśród niektórych kierowców. "To jest koszmar"

Groźna moda wśród niektórych kierowców. "To jest koszmar"

Źródło:
Fakty TVN

Chorwacja mierzy się z katastrofą demograficzną. Liczba zgonów drastycznie przewyższa liczbę urodzeń, a trend zwiastuje jedynie pogorszenie sytuacji - podaje w niedzielę dziennik "Jutarnji list". "Jeżeli w Chorwacji problem ten nadal będzie lekceważony, czekają nas dramatyczne problemy społeczne" - czytamy.

Katastrofa demograficzna w Chorwacji. "Czekają nas dramatyczne problemy społeczne"

Katastrofa demograficzna w Chorwacji. "Czekają nas dramatyczne problemy społeczne"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Dużo zimniej niż zwykle w kwietniu będzie jeszcze przez kilka dni, jednak chłód nie potrwa wiecznie. Sprawdź długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotowaną przez prezentera tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego.

Pogoda na 16 dni: początek majówki to będzie punkt zwrotny

Pogoda na 16 dni: początek majówki to będzie punkt zwrotny

Źródło:
tvnmeteo.pl
Extra virgin czy ekstrapodróbka? Kolorują, rozcieńczają i zarabiają

Extra virgin czy ekstrapodróbka? Kolorują, rozcieńczają i zarabiają

Źródło:
tvn24.pl
Premium