Tak jest

Konstanty Szułdrzyński

Rząd nie korzysta z rad Rady Medycznej i szczerze mówiąc, o zdanie nas często nie pyta - powiedział w drugiej części "Tak jest" Konstanty Szułdrzyński, członek Rady Medycznej przy premierze. Jak zaznaczył gość Andrzeja Morozowskiego, rolą Rady Medycznej "jest doradzanie z punktu widzenia medycznego, natomiast decyzje podejmuje rząd, korzysta z różnych rad, różnych przesłanek, jest pod wpływem różnych środowisk". - Wypadkową jest taka polityka, jaka jest. Ona nie musi mi się podobać - zaznaczył lekarz. Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala MSWiA mówił także o osobach przebywających na oddziałach intensywnej terapii, wśród których coraz częściej znajdują się młodzi ludzie, którzy się nie zaszczepili. - Oczywiście ryzyko, że u osoby młodej choroba przyjmie tak ciężką postać, nie jest duże, ale jeśli bezwzględne liczby młodych zapadających na COVID-19 będą duże, to pewien odsetek z nich na oddziały intensywnej terapii trafi. To wcale nie są osoby z chorobami towarzyszącymi, z obciążeniami. To są często osoby do tej pory całkowicie zdrowie - podkreślił Szułdrzyński.