Tak jest

28.11.2019

Pastor Monika Zuber (Kościół metodystyczny) i ks. Kazimierz Sowa (Kościół rzymskokatolicki) w „Tak jest” mówili o kapłaństwie kobiet oraz kontaktach Kościoła z państwem. – Mamy święta narodowe, gdzie Kościół nie musi zabierać głosu. Uważam, że jako naród powinniśmy zostać neutralni – stwierdziła pastor. – Często politycy bardzo instrumentalnie traktują Kościół, czyniąc z niego pseudopartnera – przyznał ksiądz Sowa. Następnie  (PO) i Krzysztof Ciecióra (Porozumienie) komentowali sprawę Mariana Banasia i brak zdecydowanych działań Prawa i Sprawiedliwości w zw. z podejrzeniami wobec prezesa NIK-u. – Zależy nam na tym, żeby tę sprawę wyjaśnić. Żyjemy w państwie prawa i każdy obywatel ma prawo, żeby do stawianych zarzutów się odnieść – mówił wojewoda. Gośćmi Andrzeja Morozowskiego byli także dziennikarze Tomasz Wołek i Eliza Olczyk (Wprost), którzy komentowali obietnicę rządu w sprawie budowania strzelnic, jak i reakcję Kancelarii Sejmu na wyrok sądu w Olsztynie wzywający do publikacji list poparcia do nowej KRS.