Rozmowa Piaseckiego

Michał Wójcik

Przepis w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jest jasny - nie ujawnia się załączników - przekonywał w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Tak odpowiedział na pytanie o nieujawnione jak dotąd - mimo prawomocnego wyroku sądu - listy poparcia kandydatów do nowej KRS. Komentował również sprawę sędziego i byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka oraz aferę wokół prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.