Rozmowa Piaseckiego

Adam Bodnar

Wszystkie zmiany w Polsce zaczęły się od podporządkowania Trybunału Konstytucyjnego - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Adam Bodnar, który dziś przestaje być rzecznikiem praw obywatelskich. Jego zdaniem obecnie TK służy osiąganiu konkretnych celów politycznych. Nawiązując do wczorajszej rozprawy Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że niezgodne z ustawą zasadniczą jest wykonywanie środków tymczasowych europejskiego trybunału dotyczących sądownictwa, przypomniał, że nie było pełnego składu Trybunału. - We wszystkich sprawach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trybunał zawsze orzekał w pełnym składzie, bo jest to sprawa o szczególnej wadze, zawiłości oraz szczególnych konsekwencjach dla systemu prawnego – mówił. Jak dodał, "w składzie Trybunału był Stanisław Piotrowicz, który był po pierwsze architektem zmian w polskim sądownictwie, później był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i osobą, która miała wpływa na wybór sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego". Adam Bodnar stwierdził też, że prezes Julia Przyłębska prawdopodobnie nie byłaby w stanie osiągnąć takiego wyroku przy pełnym składzie Trybunału.

15.07.2021
Długość: 22 min