Opinie i wydarzenia

Ziobro: orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest dla nas nie do przyjęcia

Wyrok żadnego organu europejskiego czy pozaeuropejskiego nie może kwestionować sprawy zasadniczej, fundamentalnej dla Polski, dla każdego państwa, które dysponuje konstytucją, że aktem prawnym najwyższej rangi jest właśnie konstytucja i jej zapisy - tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro komentował wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że "kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać prawo Unii Europejskiej". - Konstytucja jest aktem prawnym najwyższego rzędu i ona stanowi o suwerenności, niezależności danego państwa, jego w ogóle możliwości istnienia jako samodzielnego państwa. Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że ta konstytucja przestaje na mocy jakiegokolwiek innego zewnętrznego organu obowiązywać w takim lub innym zakresie, to znaczy twierdzi, że to państwo przestaje funkcjonować jako państwo suwerenne i w tym sensie nienależne we wspólnocie międzynarodowej. A na to zgodzić się żaden przedstawiciel polskich władz nigdy nie może i to jest chyba oczywiste - dodał Ziobro.