Opinie i wydarzenia

O prawach kobiet i praworządności w Brukseli

Dyskusja posłów o prawach kobiet i praworządności w Polsce. W czasie pierwszej sesji europosłowie wymieniali poglądy z komisarz do spraw równości Heleną Dalli. W drugiej części spotkania udział wzięli Wojciech Hermeliński - adwokat, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej w latach 2014-2019, Marta Lempart - jedna z liderek Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, oraz Dorota Bojemska - przewodnicząca Rady do spraw Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Głos zabrała każde Beata Kempa.