Opinie i wydarzenia

Monika Horna-Cieślak wybrana na Rzecznika Praw Dziecka

Sejm bezwzględną większością głosów powołał Monikę Horną-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Była jedyną kandydatką (246 posłów za, przeciw 195). Wcześniej przedstawiła ją posłanka Marzena Okła-Drewnowicz. - Drogie dzieci, droga młodzieży. Za chwilę będziecie mieć swojego prawdziwego rzecznika, osobę z sercem na dłoni, osobę, która jest dobrym człowiekiem – mówiła. Michał Krawczyk (KO), który przedstawiał sprawozdanie komisji, przypomniał, że mecenas Horna-Cieślak od piętnastu lat zajmuje się w praktyce ochroną praw dzieci i młodzieży, udziela bezpośredniej pomocy dzieciom doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, jest współautorką bardzo wielu aktów prawnych, w tym słynnej "ustawy Kamilka". - Drogie dzieci, będziecie mieć swojego prawdziwego rzecznika, który stawałby zawsze i bezkompromisowo po ich stronie. Miały rzecznika, który prowadził prywatną krucjatę - mówiła Katarzyna Kotula z Lewicy. Teraz Horna-Cieślak musi uzyskać akceptację Senatu. 

28.11.2023
Długość: 44 min