Opinie i wydarzenia

Zmiany w planie finansowym Funduszu Medycznego. Jest decyzja

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek komendanta głównego państwowej straży pożarnej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na 2023 rok. Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali również wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na 2023 rok. Oprócz tego podczas obrad pozytywnie zaopiniowano wniosek ministra zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Medycznego na 2023 rok, a także wniosek ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2023 rok.