Opinie i wydarzenia

Oto rząd premiera Mateusza Morawieckiego

W Pałacu Prezydenckim został zaprzysiężony nowy rząd Mateusza Morawieckiego, który nie ma szans na zdobycie wotum zaufania w nowym Sejmie. Lista nazwisk ministrów, którzy weszli w skład nowego rządu: 

Minister obrony narodowej - Mariusz Błaszczak

Minister sprawiedliwości - Marcin Warchoł
Minister klimatu i środowiska - Anna Łukaszewska-Trzeciakowska
Minister edukacji i nauki - Krzysztof Szczucki
Minister sportu i turystyki - Danuta Dmowska-Andrzejuk
Minister aktywów państwowych - Marzena Małek
Minister zdrowia - Ewa Krajewska
Minister rozwoju i technologii - Marlena Maląg
Minister rodziny i polityki społecznej - Dorota Bojemska
Minister spraw zagranicznych - Szymon Szynkowski vel Sęk
Minister spraw wewnętrznych i administracji - Paweł Szefernaker
Minister finansów - Andrzej Kosztowniak
Minister funduszy i polityki regionalnej - Małgorzata Jarosińska-Jedynak
Minister infrastruktury - Alvin Gajadhur
Minister kultury i dziedzictwa narodowego - Dominika Chorosińska
Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Anna Gembicka
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Izabela Antos
Minister-członek Rady Ministrów - Jacek Ozdoba