Opinie i wydarzenia

I prezes SN o projekcie PiS: jednoznacznie negatywnie oceniam

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmowała się projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Krytycznie o projekcie wypowiedzieli się: I prezes SN Małgorzata Manowska, Prezes NSA Jacek Chlebny i wiceprzewodniczący wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Rafał Puchalski. Mariusz Gosek z Solidarnej Polski zawnioskował o odrzucenie projektu. - Na tym etapie nie można o to wnioskować - ripostował Arkadiusz Myrcha (KO). - Jeżeli pan Mateusz (premier - przyp. red.) nie zda tego egzaminu, dostanie niedostateczny. Chciałabym powiedzieć bardzo jasno, 160 miliardów nie będzie, a kwota straconych pieniędzy będzie rosła - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO). Projektu bronił poseł PiS Kazimierz Smoliński. Mówił, że nie zgadza się z wiceprzewodniczącym KRS. Jak podkreślał, w sprawie projektu, "są różne opinie prawników", a w orzecznictwie TK zna orzeczenia "które wskazywały, że postępowanie dyscyplinarne nie jest ani postępowaniem karnym ani wymiarem sprawiedliwości", zatem - jak ocenił poseł PiS - ograniczenia zawarte w konstytucji nie mają tu zastosowania.

 

Drugie czytanie projektu w harmonogramie sejmowym jest zaplanowane obecnie na czwartek o godz. 17.