Opinie i wydarzenia

RPO w Senacie: mamy dzisiaj do czynienia z dwoma potężnymi kryzysami i z jednym cudem

Stoję przed wysokim Senatem, aby przedstawić informacje o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich i o stanie przestrzegania praw człowieka i obywatela w 2020 roku – mówił podczas pierwszego dnia 23. posiedzenia Senatu Adam Bodnar. - Mamy dzisiaj do czynienia z dwoma potężnymi kryzysami i z jednym cudem – kontynuował rzecznik. - Pierwszy kryzys jest oczywisty, dotyczy zagrożeń dla naszego zdrowia, gwarancji naszego prawa do ochrony zdrowia. (…) Drugi kryzys jest nie mniejszym wyznaniem, bo wiąże się z funkcjonowaniem naszego zbiorowego życia. (…) Co jest tym cudem? To, że żyjemy, funkcjonujemy i nie tracimy nadziei – ocenił. - W minionych kilkunastu miesiącach znaleźliśmy się w środku gigantycznego crush testu, stres testu - dodał Adam Bodnar. Następnie zdał raport z ostatniego roku jego działalności i odpowiedział na pytania senatorów.