Depresja systemu

Szkoła przetrwania

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo do nauki w dowolnej szkole, której zadaniem jest dostosować program i warunków nauczania. Takim uczniom powinni pomagać nauczyciele współorganizujący. To edukacja włączająca, którą niektóre szkoły prowadzą od 20 lat, ale w wielu placówkach to prawo pozostaje martwe. Z relacji rozmówców wynika, że dbałość ze strony nauczycieli i elastyczność szkoły w poszukiwaniu rozwiązań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami nie zawsze jest regułą. Według Izabeli Hnidziuk-Machnickiej z Fundacji AleKlasa orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz IPET-y, czyli indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, często tworzone są mechanicznie na zasadzie "kopiuj, wklej".

 

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zadzwoń na numer 997 lub 112.