Czas decyzji: kampania

RPO: wybory nie są dostępne dla wszystkich

Ostatni monitoring lokali wyborczych z 2019 roku wykazał, że około 80 procent z badanych lokali wyborczych nie było w odpowiedni sposób dostosowanych, zarówno jeśli chodzi o sam lokal, jak i otoczenie tego lokalu - mówił Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek. Przypomniał o debacie "Wybory dostępne dla wszystkich?" zorganizowanej 29 marca przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. - Konkluzje z tej debaty były jednoznaczne, że wybory nie są dostępne dla wszystkich. Uczestnicy tej debaty przedstawili postulat, aby sformułować apel do instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, komitetów wyborczych i obywateli o nie tylko stosowanie przepisów prawa, ale też o udziale osób z niepełnosprawnościami w procesie wyborczym zarówno jako obywateli chcących oddać głos, ale też obywateli chcących skorzystać z prawa do kandydowania - podał Wiącek.

 

Program z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami słuchu [JM].