Czarno na białym

Ucieczka do wolności

W 1989 roku obywatele NRD, widząc chwiejący się komunistyczny reżim i wiedząc, że za granicą, po zachodniej stronie, jest normalne życie – okrężną drogą przez Polskę uciekali do wolności. Wtedy, choć mur berliński jeszcze stał, polskie władze uznały, że trzeba pomóc ludziom szukającym lepszego życia, a polscy obywatele pomagali im forsować płoty konsulatów. Dwa lata temu reporter "Czarno na białym" Arkadiusz Wierzuk spotkał się z uczestnikami tamtych wydarzeń. Kilka dni po kolejnej rocznicy zburzenia muru berlińskiego i patrząc, jak na polsko-białoruskiej granicy dzieją się podobne obrazki, przypominamy reportaż "Ucieczka do wolności".