Audio: Tak jest

Joanna Sadzik, Adriana Porowska

Czy jesteśmy dobrze przygotowani na pomoc ukraińskim uchodźcom? - Pomoc nie może opierać się tylko na wolontariuszach. Potrzebne jest sprawne działanie państwa - powiedziała w drugiej części "Tak jest" Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki. Zaznaczyła również, że jej organizacja pracuje od pierwszego dnia inwazji. - Wydawało mi się, że jestem twarda i dzielna do momentu, w którym musiałam zająć się dziećmi, których mama dostała wiadomość o stracie bliskiego w Ukrainie - dodała. Adriana Porowska jest koordynatorką wolontariuszy na Dworcu Zachodnim w Warszawie, gdzie, jak mówi, "jest nie tylko jej biuro, ale też dom". Poinformowała, że obecnie nie trzeba przywozić na dworzec ubrań. Wspomniała także o wolontariuszach, którzy przekonali pracodawców na wysłanie na wolontariat dużej grupy osób.

 

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych