Audio: Tak jest

prof. Marcin Matczak, Wojciech Hermeliński

Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i innych byłych szefów CBA. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca w sprawie sporu kompetencyjnego nie wywołało żadnych skutków prawnych. – Prezydent, ułaskawiając tych dwóch panów, wkroczył z impetem w zakres władzy sądowniczej. Władza wykonawcza nie może tak czynić – stwierdził w "Tak jest" Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku i były przewodniczący PKW. – Jeżeli nie ma żadnych ograniczeń, to właściwie prezydent jutro może ułaskawić wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości - zauważył prof. Marcin Matczak, wykładowca UW. – Chyba nie trzeba być prawnikiem, żeby zrozumieć, że to jest coś nienormalnego w systemie prawa – podkreślił. Hermeliński zaznaczył, że "skutki zastosowania prawa łaski ocenia Sąd Najwyższy".