Andrzej Duda w Starachowicach

Przygotowałem i złożyłem w Sejmie projekt ustawy o tym, żeby rodzice mogli decydować, jakie podmioty wchodzą do szkoły z zewnątrz i z jakim programem, jakie organizacje i jakie stowarzyszenia, co chcą dzieciom przekazywać. To nie tylko dyrekcja szkoły będzie decydować, nie tylko Rada Szkoły, ale będą także decydować rodzice - mówił Andrzej Duda w czasie spotkania z wyborcami w Starachowicach. Ubiegający się o reelekcję prezydent podkreślał również szczególną odpowiedzialność państwa za dzieci, które nie mają rodziców: - Jest to przepis, w którym jest jasno powiedziane, że wspólnie mogą adoptować dziecko tylko małżonkowie oraz że przysposobić nie może osoba, która pozostaje w stałym pożyciu z osobą tej samej płci.